Fotograafia lastele

Projektist

Tänapäeva lapsed on juba varasest noorusest meediaga ümbritsetud. Nad kasutavad seda intuitiivselt ja kartmata. Kuid selleks, et muuta meediatarbimine ohutuks, tõhusaks ja konstruktiivseks, tuleks meedia käsitsemist õppida nagu kõiki muidki oskusi. Lasteaedades antava meediahariduse käigus õpivad lapsed meediasisu kasutamist ja loomist. Vastupidi tavapärasele kodukasutusele ei tohiks lasteaedades keskenduda ainult meediaga korrektsele ümberkäimisele, vaid suuremat tähelepanu tuleks pöörata meedia kasutamisele tööriistana oma ideede ja eesmärkide realiseerimiseks. Varase meediahariduse andmisega aitavad lasteaiad kaotada digitaalset lõhet ja laduda kõigile lastele hea aluse hilisemaks meediapädevuseks ja -oskusteks.

Meie projekti eesmärk on luua lastele võimalused fotograafiaga tutvumiseks, selle üle mõtisklemiseks ja katsetamiseks. Tänapäeval on meedia aluseks just pildid, millest on saanud suhtlusvorm, aga ka petmise võimalus. Piltide kriitilise hindamise oskus on muutumas hädavajalikuks digiajastul, kus tihti manipuleeritakse piltidega ühel või teisel kujul. Lihtsate tegevuste abil saavad lapsed õppida, kuidas fotograafia abil võib reaalsust lavastada (perspektiivi, valgustust kasutades või lihtsalt valides, mida pildist välja jätta), kuidas fotodelt elemente välja lõigates saab minevikku muuta, kuidas reaalsust „parandada“ (filtrid, Photoshop) jne. Stop-motion-tehnika mänguliste tegevuste abil saavad lapsed proovida liikuvate piltide tegemist ja videote mõistmist. Fotograafia pakub lastele ka suurepärast võimalust meediat aktiivselt kasutada. Nad saavad töötada oma teemadega, õppida tundma fotograafiakunsti, luua ise pilte, tutvuda meediakeelega ja proovida mõista selle nippe. Fotograafia abil saavad õpetajad puudutada mitmeid teemasid, alustades kultuurist ja loovusest ning lõpetades teaduse ja sotsiaalsete teemadega. Kõik see on võimalik ilma suurte investeeringuteta kallitesse seadmetesse.

Meie projekti eesmärgid on:

  • töötada välja materjalid fotograafia aktiivseks kasutamiseks lasteaedades;
  • proovida neid materjale kasutada;
  • informeerida vanemaid meedia asjakohasest kasutamisest laste poolt.

Projekti lõpptooteks (väljundiks) on internetiportaal „Fotograafia lastele“. See on portaal lasteaiaõpetajatele, kus on kogu asjakohane info fotograafia tutvustamise ja kasutamise kohta lasteaedades ning info meediahariduse kohta. Portaal on saadaval viies keeles, nende hulgas kolm väikest Euroopa keelt.

Lapsed ja uus meedia: Teave vanematele

(.pdf 13.75 MB)

Lae alla

Meeskond