Fotografija za djecu

O projektu

Djeca danas odrastaju okružena medijima. Upotrebljavaju ih intuitivno i bez straha. Kako bi se medijima koristili konstruktivno i na ispravan način, djeci treba omogućiti stjecanje znanja i potrebnih vještina. Medijskim opismenjavanjem u dječjem vrtiću postavljamo temelje, ne samo za ispravno korištenje medija, već i za poticanje na realizaciju te stvaranje vlastitih ideja i kreativnih medijskih sadržaja. Medijska edukacija od najranije dobi može pomoći u razumijevanju digitalnih sadržaja, prepoznavanju medijskih manipulacija te stvaranju dobrih preduvjeta za stjecanje vještina i bolju medijsku pismenost.

Cilj ovog projekta je ponuditi djeci fotografiju kao sredstvo medijskog izražavanja te ih potaknuti na stjecanje novih znanja kroz promišljanje, otkrivanje i istraživanje. Fotografija je temelj medijskih sadržaja, ona je način komunikacije, ali i sredstvo obmane. Prilagođenim aktivnostima djecu se potiče i uči kako fotografijom prikazati stvarnost, a pritom promišljati o korištenju svjetla, perspektivi, kadru, mijenjanju detalja na fotografiji te vizualnoj doradi (filteri, Photoshop itd.). Djeci se mogu ponuditi i različite zabavne aktivnosti stvaranja pokretnih slika tehnikom stop-animacije te im pomoći u razumijevanju videouradaka. Fotografija nudi velike mogućnosti aktivnog korištenja medija. Djeca istražuju i uče razumijevati fotografski izričaj. Medij fotografije potiče na različite mogućnosti izražavanja ovisno o senzibilitetu. Koristeći fotografiju, odgojitelji mogu ponuditi širok spektar tema kao što su kultura i umjetnost, znanost, društveni odnosi i običaji. Sve te aktivnosti moguće su i bez velikih ulaganja.

Ciljevi projekta su:

  • osmišljavanje i izrada didaktičkih materijala potrebnih za aktivno korištenje fotografije u dječjem vrtiću;
  • praktična primjena medija fotografije u dječjem vrtiću;
  • upoznavanje roditelja s primjerenim načinima korištenja medija za djecu.

Ishod projekta bit će portal „Fotografija za djecu“, a nudit će odgojiteljima sve relevantne informacije vezane uz primjenu fotografije u dječjem vrtiću te medijskoj pismenosti. Portal će omogućavati korištenje na pet jezika, uključujući i tri manja europska.

Djeca i novi mediji: informacije za roditelje

(.pdf 12.41 MB)

Skinuti

Partneri