Reflections - educating for critical thinking, inclusive societies and dynamic engagement

Co mogę tu znaleźć?

Moduły

Bezpłatne i kreatywne, gotowe do użycia moduły dotyczące 4 kompleksowych tematów wspierają nabywanie umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych, krytycznego myślenia i życia w zróżnicowanych społeczeństwach.

Więcej

Filmy

Samouczki online dla nauczycieli stanowią wprowadzenie do sposobu wykorzystania i wdrażania materiałów. Wszystkie filmy są opatrzone napisami.

Więcej

Biblioteka

Treści multimedialne, takie jak linki, literatura, materiały dydaktyczne i inne projekty związane z tematyką modułów. Mogą one być sortowane według różnych filtrów, takich jak temat, język lub rodzaj materiału.

Więcej