About

O projekcie

Podczas gdy klasy w europejskich szkołach stają się coraz bardziej różnorodne i gromadzą uczniów o różnorodnych tożsamościach, nauczyciele w całej Europie nie zawsze są w stanie wdrażać odpowiednie podejścia do różnorodności i mają problemy z dostosowaniem się do różnorodnych potrzeb pojedynczych uczniów i uczennic na zajęciach. Celem tego projektu jest zaoferowanie nauczycielom strategii edukacyjnych na rzecz kosmopolitycznego zaangażowania, edukacji na rzecz różnorodności, rozważań filozoficznych, a także praktycznego zastosowania tych strategii w czasie lekcji. Wypracowane materiały będą wspierać nabywanie umiejętności potrzebnych do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych, krytycznego myślenia i życia w różnorodnym społeczeństwie, a także w kwestiach dotyczących praw człowieka, zmian klimatycznych, globalizacji, sprawiedliwego handlu i konsumpcji.

Co zawiera projekt?

Aby osiągnąć cele projektu, łączymy rezultaty kilku udanych projektów i inicjatyw wdrożonych do tej pory w edukacji szkolnej w kilku krajach. Obejmują one program rozważań filozoficznych z dziećmi, opracowany specjalnie dla rozwoju zaangażowania kosmopolitycznego, nauczanie o różnorodności poprzez multimedia i edukację na rzecz globalnego obywatelstwa. Wszystkie materiały będą oferowane jako zasoby edukacyjne online na internetowej platformie edukacyjnej w co najmniej 6 językach europejskich.

Platforma obejmie cztery główne elementy:

  • Program wdrażania rozważań filozoficznych z dziećmi
  • Gotowe do użycia moduły do nauczania o różnorodności i problemach globalnych
  • Wielojęzyczna biblioteka multimedialna ze zbiorem źródeł, materiałów i modelowych projektów w różnych krajach
  • Samouczki online dla nauczycieli dotyczące sposobu korzystania i wdrażania materiałów

Dodatkowo, projekt będzie oferował szkolenia offline i online dla nauczycieli i instytucji zapewniających formalną i pozaformalną edukację dla młodzieży w celu przedstawienia im podstawowych pomysłów i przygotowania ich do jak najskuteczniejszejszego wykorzystania materiałów projektowych w ich klasach.

Produkt końcowy projektu zostanie uruchomiony w grudniu 2019 roku i będzie dostępny w 6 językach (polskim, angielskim, włoskim, niemieckim, słowackim, słoweńskim). Projekt jest rozwijany dzięki wsparciu z programu Erasmus +.

Partnerzy

8 partnerów z 5 krajów: