Polityka prywatności

Witamy i bardzo dziękujemy za korzystanie z naszej strony! Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych naszych gości i użytkowników. Dlatego też pragniemy poniżej poinformować Państwa o rodzaju i zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz związanych z tym funkcji, działań i treści, jak również naszych zewnętrznych stron w sieciach społecznościowych (które w dalszej części są kompleksowo określane jako "oferta").

Organ odpowiedzialny

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Niemcy

Dane kontaktowe publikowane w ramach obowiązkowego impressum nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie do przesyłania niezamówionych materiałów informacyjnych i reklamowych. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych informacji reklamowych (np. spamu).

Ponieważ zgodnie z art. 37 RODO nie jesteśmy zobowiązani do wyznaczenia firmowego inspektora ochrony danych osobowych, nie dysponujemy konkretną osobą do spraw ochrony danych osobowych, której dane kontaktowe mogłyby zostać tutaj opublikowane. Niemniej jednak wszystkie obowiązki związane z przetwarzaniem danych wypełniamy z najwyższą zawodową starannością.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być związane z Państwem osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

W tym rozumieniu korzystanie z naszej oferty jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobowych. Oznacza to, że nie możemy ani zidentyfikować ani skontaktować się z naszymi użytkownikami na podstawie typowo przechowywanych danych.

Poza czysto informacyjnym korzystaniem z naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać w razie zainteresowania. W tym celu muszą Państwo z reguły podać dodatkowe dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi i do których zastosowanie mają wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

W niektórych przypadkach korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w celu przetwarzania Państwa danych. Zostały one przez nas starannie wybrane i zlecone, są związane naszymi instrukcjami i są regularnie sprawdzane. Jeśli chcielibyśmy w ramach poszczególnych funkcji naszej oferty skorzystać z usług usługodawców zewnętrznych lub wykorzystywać Państwa dane do celów reklamowych, to poinformujemy Państwa o tym szczegółowo poniżej. Podamy również określone kryteria dotyczące okresu przechowywania.

Ponadto możemy przekazać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, jeżeli wspólnie z partnerami oferujemy kampanie, konkursy, zawieranie umów lub podobne usługi. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat otrzymają Państwo po podaniu swoich danych osobowych lub w opisie oferty poniżej.

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

Cel przetwarzania

Przechowywanie i przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zapewnienia funkcjonalności oferty, np. udostępnienia oferty online i możliwości kontaktu z klientem. Służą nam one do optymalizacji usług internetowych i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Nawiązanie kontaktu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami, Państwa dane (nazwisko, dane kontaktowe, jeśli zostały przez Państwa podane) oraz Państwa wiadomość zostaną przetworzone wyłącznie w celu przetworzenia i rozpatrzenia Państwa wniosku. Dane te są przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO w celu przetworzenia Państwa zapytania. Państwa dane zostaną usunięte po ostatecznym rozpatrzeniu Państwa zapytania. Tak jest w przypadku, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie ma ustawowego obowiązku przechowywania danych.

Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Podczas korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. gdy użytkownik nie rejestruje się lub w inny sposób nie przekazuje nam informacji, rejestrujemy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka wysyła na nasz serwer. Jeżeli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO.

Gromadzone są następujące dane: Adres IP (zanonimizowany), data i godzina zgłoszenia, różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu Greenwich (GMT), treść zgłoszenia (określona strona), status dostępu/kod statusu HTTP, ilość każdorazowo przesyłanych danych, strona internetowa, z której pochodzi zgłoszenie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs oraz język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, zebrane dane są usuwane najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie po tym okresie jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alokowane, a tym samym przypisanie klienta wywołującego stronę nie jest już możliwe.

Ciasteczka

Cookies to małe pliki, które odwiedzana strona internetowa umieszcza w komputerze użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej w celu dostarczenia serwerowi informacji o użytkowniku w późniejszym czasie. Niniejsza strona internetowa korzysta z dwóch rodzajów plików cookie, których zakres i funkcje zostały wyjaśnione poniżej.

  • Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności tzw. cookies sesyjnych. Przechowują one tzw. ID sesji, które może być używane do przypisywania różnych żądań z przeglądarki do udostępnionej sesji. Pozwala to na rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.
  • Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Mogą Państwo skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z życzeniami i np. odmówić przyjęcia plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że może wtedy nie być możliwe korzystanie z wszystkich funkcji tej strony.

Obecność online w mediach społecznościowych

Podtrzymujemy obecność online w ramach sieci i platform społecznościowych, aby móc komunikować się z ludźmi, osobami zainteresowanymi i użytkownikami, którzy są w nich aktywni oraz aby informować ich o naszej działalności. Przy wchodzeniu do poszczególnych sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych poszczególnych operatorów.

O ile nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane osoby, która komunikuje się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych, np. pisząc artykuły na w naszych miejscach w Internecie lub wysyłając nam wiadomości.

Wtyczki społecznościowe

Na naszych stronach internetowych używamy wtyczek innych firm. Dzięki temu możesz informować swoje osoby kontaktowe, czy podoba Ci się nasza strona internetowa, wskazywać treści lub udostępniać je. Wtyczki są oznaczone logo danego dostawcy zewnętrznego. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, Państwa dane są przekazywane do odpowiedniego dostawcy zewnętrznego. Jeśli użytkownik jest również użytkownikiem innego dostawcy, dane te mogą być przypisane do odpowiedniego konta użytkownika u dostawcy. Przekazanie tych danych do zewnętrznego dostawcy może nastąpić również wtedy, gdy użytkownik nie jest zarejestrowany jako użytkownik u zewnętrznego dostawcy i nie kliknie na wtyczkę na naszych stronach. Zaimplementowaliśmy jednak rozwiązanie polegające na dwukrotnym kliknięciu, dzięki czemu wtyczka jest domyślnie wyłączona podczas odwiedzania naszej strony. Tylko poprzez kliknięcie na wtyczkę można aktywować wtyczki na naszych stronach. Otrzymujemy następującą zgodę:

"Dwa kliknięcia w celu lepszej ochrony danych osobowych: Dopiero po kliknięciu tutaj przycisk staje się aktywny i można go używać. Państwa dane zostaną przekazane osobom trzecim już w momencie aktywacji wtyczki".

W przypadku transmisji bez jednoczesnej rejestracji u zewnętrznego dostawcy nie jest możliwe ustalenie bezpośredniego odniesienia osobistego do użytkownika za pośrednictwem np. adresu IP; byłoby to możliwe jedynie za pośrednictwem informacji od dostawcy. Cel i zakres przetwarzania danych przez zewnętrznego dostawcę można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych danego dostawcy.

Przetwarzanie tych danych opiera się na Państwa uprzedniej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek od następujących dostawców:

Oferty video naszej strony internetowej

Do naszej oferty online włączyliśmy filmy video następujących dostawców, które są przechowywane na serwerach danego dostawcy video i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej.

Wszystkie one są zintegrowane w "trybie rozszerzonej ochrony danych", tzn. żadne dane o użytkowniku danego operatora video nie są przekazywane, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko podczas odtwarzania filmów zostaną przesłane dane wymienione w poniższych akapitach. Nie mamy żadnego wpływu na tę transmisję danych.

Podstawę prawną do korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych osobowych danego dostawcy.

Google reCAPCHA

Ze względu na nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, możemy korzystać z funkcji wykrywania botów, np. w przypadku wpisów w formularzach online (dalej "reCAPCHA") operatora Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, dalej "Google").

Poprzez korzystanie z reCAPCHA, adres IP i inne dane związane z Twoimi zachowaniami użytkowymi będą zbierane i przechowywane przez Google. Dane zbierane i przekazywane do Google będą łączone z innymi danymi z Google tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google w momencie korzystania z Google reCAPCHA. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tych informacji, należy wylogować się z konta Google przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej i funkcji reCAPCHA.

Więcej informacji na temat korzystania z informacji o użytkowniku przez Google, w tym opcji rezygnacji i opt-in, można znaleźć w Polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Aktualną politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim to nastąpi. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem “_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP mogą być dalej przetwarzane w skróconej formie, co wyklucza możliwość uzyskania osobistych referencji. Jeśli dane zebrane na temat użytkownika zawierają referencje osobiste, to są one natychmiast eliminowane i dane osobowe są natychmiast usuwane.

Używamy Google Analytics do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki możemy wykorzystać do ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddał się Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Dane osobowe zostaną usunięte lub uczynione anonimowymi najpóźniej po 14 miesiącach.

Informacje o zewnętrznym dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Warunki użytkowania: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, zestawienie informacji na temat ochrony danych: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, jak również polityka prywatności: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy.

Okres przechowywania danych

Przestrzegamy zasad ekonomii danych i unikania danych. Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których są one przetwarzane lub jeśli odwołali Państwo swoją zgodę. Wraz z zaprzestaniem realizacji danego celu i/lub korzystania z odpowiednich praw danej osoby, odpowiednie dane będą blokowane, anonimizowane i/lub usuwane regularnie i zgodnie z przepisami ustawowymi.

Prawa osób, których dane dotyczą

Wykonywanie swoich praw

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie Państwa danych osobowych lub jeżeli stały się one nieprawidłowe, na Państwa polecenie zorganizujemy usunięcie lub zablokowanie Państwa danych lub dokonamy niezbędnych korekt (w zakresie, w jakim jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem). To samo dotyczy przetwarzania danych w przyszłości tylko w ograniczonym zakresie.

Proszę zwrócić się do nas, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli chcą Państwo uzyskać informacje, skorygować, zablokować, sprzeciwić się lub usunąć dane lub jeśli chcą Państwo, aby dane zostały przekazane do innej firmy:

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, countries

W przypadku sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w taki sposób, jak to uczyniliśmy. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu, zbadamy fakty sprawy i wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy Państwu istotne powody, które zasługują na ochronę, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo odwołać ją w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Takie odwołanie będzie miało wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po przekazaniu ich nam przez Państwa.

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2019