Consumul sustenabil Alimentația într-o lume globalizată

Introducere

Informații de bază și perspectivă didactică

Există puține teme care ilustrează starea divizată a lumii noastre, la fel de clar ca și cea a mâncării. Aproximativ 800 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de foame, în contrast cu nivelurile fără precedent de deșeuri alimentare din statele industrializate. Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă (ODD) includ încetarea foamei, realizarea securității alimentare și o îmbunătățire a nutriției, precum și promovarea unei agriculturi durabile. Scopul acestui modul este să sprijine cadrele didactice în încorporarea unor perspective globale și metode participative în practica lor de clasă, atunci când predau tema nutriție. În conformitate cu abordarea orientată către elevi, este nevoie de viața și experiențele cursanților ca punct de plecare al procesului de învățare.

Rezultatele învățării

Competențe
Schimbarea perspectivei; complexitate de manipulare; înțelegerea diversității; crearea de conexiuni între contextele locale și globale
Subiecte / Curriculum național
Capacitatea de a exercita o judecată critică asupra proceselor politice și de a acționa în sfera politică; economia; globalizarea; diversitatea
 • Play
 • Vârsta potrivită
  13-16
 • Perioada de timp
  4 x 45 min.
 • Materiale necesare
  board/flip chart; butoane; zaruri; carduri de învățare; smartphone-uri / computer cu acces la internet pentru studenți; material de montat (magneți/bandă/ace); carduri de moderare; Ace de cusut; carduri de moderație; hârtie colorată A4; stilouri; computer cu acces la internet și proiector; telefon mobil sau alt device/aparat de înregistrare; materiale de scris (dacă este necesar); whiteboard; fire de lână și țesătură; stații de lucru pentru computer sau terminale mobile; harta lumii;
 • Descriere
  Complexul de teme - Alimentație - cuprinde aspecte din politica de dezvoltare referitoare la forța de muncă, responsabilitate, mediu și utilizarea globală a resurselor.
 • Subiect/Arie tematică
  Biologie Comunicare Cosmopolitism Dialog Diversitate Engleză Etică/Religie Geografie Istorie IT Limbă Educație media Studii politice Semne Studii sociale/Educație civică Învățare socială Simboluri

Plan de lecție

Abbreviations:

 • A = Activitate
 • D = Discuție
 • GL = Grup de lucru
 • TA = Temă pentru acasă
 • LP = Lucru cu un partener
 • PP = Pregătire (profesor)
 • OE = Opiniile elevilor
 • PE = Prezentările elevilor
 • PP = Prezentarea profesorului

Descarcă

În această lecție, elevele și elevii învață despre diverse metode de pescuit și impactul lor asupra mediului și asupra vieții pescarilor, precum și despre metodele de pescuit durabile. Elevele și elevii reflecteză asupra sentimentelor lor despre conținut.

Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(5 min.)

Această lecție încurajează elevele și elevii să se gândească la pescuitul durabil. Cea mai mare parte a acestei unități se desfășoară în grupuri mici. Lecția se încheie cu o discuție între tot grupul. Activitatea este concepută pentru 8-30 de elevi.

Obiective
 • Până la sfârșitul lecției, elevele și elevii vor afla despre diverse metode de pescuit și impactul lor asupra florei și faunei marine.
 • Elevele și elevii explorează impactul pescuitului nedurabil asupra oamenilor și mediului.
Pregătire
 • Copiați fișa pe Pescuit pentru fiecare grup mic. Realizați o copie a cardurilor de discuții din „Pescuit” și decupați-le astfel încât fiecare grup să poată primi un card.
Acces
 • Etapă 1 Citiți paragraful intitulat „Pește” din informații de fundal despre sushi.
 • PP
M1
Informații de fond “Sushi”

Secțiunea principală
(35 min.)

Acces
 • Etapă 1 Împărțiți elevii în patru grupe mici. Dați fiecărui grup fișa detaliată/un set de explicații la metodele de pescuit.
  Notă: Primele cinci tehnici de pescuit enumerate în acest document sunt considerate durabile în lumea de anglosaxonă/anglofonă. Cu toate acestea, alte țări (de exemplu, Germania și Austria) NU consideră că năvodul și setcile sunt durabile. Metodele de pescuit selectiv sunt, în general, preferabile celor neselective, deoarece acestea sunt orientate către anumite specii sau indivizi și nu provoacă capturi accidentale.. Astfel de metode includ linii de mână, tije, linii de pescuit sau coșuri pentru capturarea crustaceelor. Verificați reglementările/normativele pentru propria țară!
 • Etapă 2 După ce au citit informațiile despre metodele de pescuit unul în altul în grupurile lor mici, elevele și elevii ar trebui să împartă tehnicile de pescuit în metode durabile și non-durabile.
 • Etapă 3 Pregătiți două postere sau foi de tip flip chart, unul pentru metode durabile și non-durabile. Reuniți întregul grup împreună și cereți grupurilor mici să raporteze categoriile lor.
  • Grupurile sunt de acord?
  • Care este impactul metodelor descrise asupra faunei marine?
  • Care metode se folosesc cel mai frecvent?
  • Cum se poate spune dacă o metodă de pescuit este durabilă?
  • Care sunt avantajele metodelor de pescuit durabile pentru oameni și planetă?
 • Etapă 4 Acum treceți la cardurile de discuție. Fiecare grup mic trebuie să primească un card pentru a discuta și ar trebui să ia în considerare impactul relevant asupra mediului și vieții marine și asupra oamenilor. Rugați grupurile să își noteze gândurile pe un poster sau pe o foaie mare (rezultatele discuțiilor).
 • A
 • GL
 • OE
 • PE
M2
Handout (material informațional înmânat participanților) "Pescuit"
M3
Carduri "Pescuit"

Discuție
(10 min.)

 • Etapă 1 Afișați toate posterele/afișele împreună, fiecare cu cardul său de discuție. Elevele și eevii ar trebui să treacă acum de la afiș la altul și să le citească pe toate.
 • Etapă 2 Apoi rugați-le/i pe eleve/elevi să se adune din nou în grupul mare și să discute folosind următoarele sarcini:
  • Descrieți aspectele pescuitului despre care ați aflat astăzi
  • Indică fapte care te au șocat sau surprins?
  • Comparați și contrapuneți cunoștințele dobândite recent cu ceea ce știați despre subiect în prealabil. Ce s-a schimbat?
  • Explicați dacă există lucruri pe care ai dori să le schimbi, în contextul acestor noi experiențe.
 • D
 • OE

Această lecție le/îi va încuraja pe eleve/elevi să se gândească la provocări globale în contextul alimentelor. Utilizarea unei pizza ca exemplu pentru discuția acestor provocări creează o legătură directă cu viața cotdiană a elevelor și elevilor și face ca acest subiect abstract să fie mai accesibil.

Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(10 min.)

Elevii se vor gândi la provocări globale în contextul alimentar. Cea mai mare parte a acestei unități se desfășoară în grupuri mici de lucru. Activitatea/Lecția se încheie cu o discuție, cu tot grupul. Pot participa la activitate 5 - 30 de elevi.

Obiective
 • Elevele și elevii recunosc legăturile/conexiunile dintre consumul alimentar și provocările globale.
 • Elevele și elevii vor învăța/afla despre impactul potențial al propriilor obiceiuri alimentare și ale altora.
 • Elevele și elevii vor fi conștiente/conștienți de interconexiunile strânse dintre industria alimentară și mediul înconjurător.
Pregătire
 • Realizați suficiente copii ale fiecărei foi de activitate (Pizza.Partea I și Pizza.Partea II) pentru ca fiecare grup mic să aibă un exemplar din care să lucreze.
 • Etapă 1 Întrebați-le/i pe eleve/elevi care sunt problemele pe care le percep drept „provocări globale”. Cu alte cuvinte, cereți-le să indice/numească probleme care-i afectează pe toți (sau un număr mare de) oameni din întreaga lume și care trebuie rezolvate de către oamenii care lucrează împreună.
 • Etapă 2 Scrieți-le opiniile și sugestiile pe tablă/forum (rezultatele discuțiilor).
 • OE
Material suplimentar
 • stilouri

Secțiunea principală
(30 min.)

 • Etapă 1 Fiecare grup mic de până la 5 elevi va lucra acum cu foaia de activitate Pizza.Partea I. Elevii ar trebui să citească lista provocărilor globale din foaia de activitate și să selecteze cele opt provocări pe care le consideră că au cea mai strânsă legătură cu producția de pizza și să le scrie în cele opt felii de pizza. Fiecare grup mic ar trebui să discute motivele alegerii sale. Asigurați-vă că toate elevele/toți elevii înțeleg termenii și conceptele din listă din foaia de activitate și dați-le explicații, acolo unde este necesar.
 • Etapă 2 Sunt la fel de importante toate provocările ? Pizza. Partea II a activității necesită ca elevele și elevii să discute și să decidă asupra importanței, în opinia lor, a celor opt provocări selectate. Sarcina lor este de a împărți o „pizza” în opt felii, ale căror dimensiune poate varia în funcție de importanța pe care o atribuie fiecărei provocări. Cu cât grupul are în vedere o provocare, cu atât felia este mai mare. De asemenea, elevele și elevii ar trebui să se gândească la argumente și motive care să justifice alegerea și clasificarea provocărilor.
 • Etapă 3 Acum, grupurile mici discută și decid măsura în care aceștia, în calitate de consumatori, își pot exercita influența asupra celor opt provocări reprezentate de pizza lor. Pentru a ilustra acest lucru, ar trebui să colorate, folosind creioane colorate, proporția fiecărei felii de pizza care reprezintă măsura în care cred că pot influența provocarea.
 • Etapă 4 Rugați elevele și elevii să își prezinte rezultatele întregii clase și să explice cum și de ce au ales „topping-urile” (strat de acoperire) pentru pizza lor. Discutați asemănările și diferențele care sunt în rezultatele grupurilor mici.
 • A
 • OE
 • GL
 • PE
 • D
M4
Foaie de lucru "Pizza, partea 1"
M5
Foaie de lucru "Pizza, partea 2"

Discuție
(10 min.)

Acum este timpul să discutați cu toată clasa despre exercițiu, astfel încât elevele și elevii să poată reflecta și să facă legături între cunoștințele și experiența lor preexistente și lucrurile pe care le-au învățat în timpul activității. Dați următoarele instrucțiuni clasei:

 • Ce ați crezut despre această activitate? Menționați lucrurile pe care le-ați găsit dificile.
 • Rezumați lucrurile noi pe care le-ați învățat din activitate.
 • Discutați ce responsabilitate și influență avem în calitate de consumatori.

 • D
 • OE

Scopul acestei lecții este ca elevele și elevii să învețe despre comerțul echitabil, produsele ecologice și produsele alimentare locale.

Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(5 min.)

În această lecție, elevii învață despre comerțul echitabil, produsele ecologice și produsele alimentare provenite din regiune. Cea mai mare parte a acestei unități se desfășoară în grupuri mici de lucru, cu o perioadă de cercetare pe internet. Lecția se încheie cu o discuție cutot grupul. La exercițiu/activitate pot participa maxim 30 de persoane.

Obiective
 • Elevele și elevii vor conștientiza problemele legate de produsele comercializate și ecologice și de produsele regionale.
 • Aceștia vor afla despre diferențele dintre diferitele moduri de producere a alimentelor și creșterea producției.
Pregătire
 • Colectați cel puțin 5 exemple de ambalaje pentru fiecare dintre următoarele produse: cacao, vanilie, lapte și zahăr.
 • Cu puțin timp înainte de începerea exercițiului/activității, așezați probele de ambalaj pe patru mese (una pentru fiecare din cele patru grupuri mici), cu un singur produs (cacao, vanilie, lapte, zahăr) pe masă.
Acces
 • Împărțiți elevii în 4 grupuri mici. Fiecare grup primeste un anumit produs (de exemplu, grupul A primește lapte, zahăr din grupul B și așa mai departe). Fiecare grup mic se așează la mesele corespunzătoare.
 • Spuneți-le elevelor și elevilor că acum vor arunca o privire mai atentă asupra ingredientelor unei căni tipice de ciocolată, fiecare grup concentrându-se pe un singur ingredient.

Secțiunea principală
(30 min.)

 • Etapă 1

  Oferiți/dați elevelor și elevilor sarcina de a clasifica exemplele de ambalaje ale produselor pe masa lor după cum urmează:

  • Comerț echitabil
  • Cultivat/ produs în mod convențional
  • Organic
  • Produs regional

  S-ar putea să doriți să le oferiți elevelor și elevilor post-It sau etichete albe/simple pe care le pot lipi pe ambalaj sau să le acordați cardurile din foaia de lucru Categorii și să-i determinați să plaseze ambalajul relevant în jurul fiecărei categorii. card. Elevele și elevii ar trebui să poată atribui un produs la mai multe categorii.

 • Etapă 2

  Apoi rugați grupurile să meargă de la masă la alta și să observe/privească produsele și categoriile de pe fiecare masă.

  Odată ce toate elevele/toți elevii stau din nou la locurile lor, întrebați-i cum au atribuit produsele categoriilor corecte. Conduceți/purtați o scurtă discuție, notând punctele/rezultatele importante pe tablă sau un flip chart.

 • Etapă 3 Elevele și elevii descoperă acum mai multe detalii despre ingredientele unei cani tipice de băut ciocolată, cercetându-le online. O foaie de lucru pentru cercetare este disponibilă ca șablon (șablonul „Internet research”).
 • GL
 • A
M6
Carduri
M7
Foaie de lucru Cercetare pe internet
Material suplimentar
 • smartphone-uri / computer cu acces la internet pentru studenți

Discuție
(10 min.)

Acum este timpul să discutați cu toată clasa despre exercițiu, astfel încât elevii să poată reflecta asupra acestuia și să facă legături între cunoștințele și experiența lor preexistente și lucrurile pe care le-au învățat în timpul activității. Dați următoarele instrucțiuni clasei:

 • Spuneți-ne, ce informații suplimentare ați găsit online.
 • Spuneți ce ați aflat în timpul activității pe care nu o știați până acum.
 • Numiți posibilități pentru a descoperi/afla de unde provine un produs alimentar si cum a fost produs, si comercializat.

 • D
 • OE

Secvența se încheie cu elevele și elevii care explorează produsele pe care le întâlnesc în viața lor de zi cu zi. Acest lucru îi va ajuta să înțeleagă aprecieze faptul că, la fel ca ceilalți oameni, sunt cetățeni/cetățene globali, precum și creșterea gradului de conștientizare a modurilor în care aceștia ar putea acționa/lua măsuri pentru a iniția schimbarea.

Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(45 min.)

Pentru a încheia secvența, elevele și elevii explorează produsele pe care le întâlnesc în viața lor de zi cu zi. Acest lucru îi ajută să aprecieze faptul că ei, ca și ceilalți oameni, sunt cetățene/cetățeni globali și crește conștientizarea modurilor în care pot acționa pentru a iniția schimbarea. Cea mai mare parte a acestei unități se desfășoară în grupuri mici de lucru. Lecția se încheie cu o discuție între toate/toți elevii/elevele. La activitate pot participa 6 - 30 de elevi.

Obiective
 • La sfârșitul lecției, elevele și elevii se vor simți încurajați și inspirați să se implice în campaniile pentru schimbare.
 • Elevele și elevii vor învăța cum să discute potențialele soluții la provocările mediului și societății.
 • Lecția va pune bazele interesului continuu al elevelor și elevilor în problemele alimentare și implicarea potențială în acțiuni pentru schimbare.
Pregătire
 • Oferiți fiecărui grup mic un set de 11 ccarduri cu răspuns laminate A5 {1}card{1/}care oferă idei de acțiune.
Acces
 • Etapă 1 Întrebați-le/i pe eleve/elevi: „Ce pot face pentru ca alimentele mele să fie mai ecologice și mai corecte pentru producătorii săi?” Scrieți întrebarea pe un afiș/poster sau pe o foaie de flip chart, pe un diapozitiv PowerPoint sau pe tablă sau whiteboard. Dați elevelor/elevilor 20 de secunde să se gândească singuri la întrebare. Le puteți sugera că pot închide ochii în timp ce se gândesc, dacă vor. Apoi acordați elevelor/elevilor un minut pentru a-și împărtăși ideile cu un partener/o parteneră.
 • Etapă 2 Împărțiți elevele și elevii în 3-5 grupuri mici de 2-5 persoane. Explicați că fiecare grup va primi acum un set de 11 carduri. Explicați că nouă dintre cărți au idei pregătite în prealabil, că două dintre ele sunt destinate creării unei ierarhii de idei („Cel mai scăzut impact” și „Cel mai mare impact”) și că va exista un al doisprezecelea card gol pentru idei personale. Citiți ideile de pe cele nouă cărți pregătite în prealabil și oferiți grupurilor sarcina de a clasifica cardurile în funcție de gradul de impact pozitiv pe care cred că l-ar putea avea fiecare idee. Aceștia ar trebui să pună cardul cu ideea cu cel mai mare impact la stânga (sau în partea de sus), iar cea pe care ei cred că ar avea cel mai mic impact la dreapta (sau în partea de jos), aranjându-le/plasându-le pe altele între ele în ordinea descrescătoare a impactului. Dați fiecărui grup un set de cărți, reamintindu-le că există un al douăsprezecelea card gol pentru propriile idei. Acum permiteți grupurilor 15 minute să se pună de acord cu o ierarhie. Mergeți și asigurați-vă că toată lumea a înțeles sarcina.
 • Etapă 3 Cereți fiecărui grup să-și prezinte altora clasamentul și propriile idei.
 • A
 • GL
 • OE
 • PE
 • D
M8
Carduri “Idei de acțiune”

Discuție
(10 min.)

Scopul discuției ulterioare este de a reflecta asupra activității sau de a împărtăși gânduri cu privire la clasamentul elevilor și la propriile lor idei. Decideți cu privire la intervalul de timp adecvat pentru discuție, în conformitate cu judecata dvs. și obiectivele dvs. specifice .

Ați putea oferi elevilor instrucțiuni precum:

 • Lucrând în grupul dvs., luați notițe despre modul în care ați ajuns la decizia dvs. privind clasamentul și notați care sunt pozițiile în special unanime și care au necesitat mult timp pentru a se cădea de acord.
 • Spuneți-vă unul altuia ce ați aflat din activitatea pe care nu o știați până acum.
 • Elaborați un feedback la exercițiu.