Cum funcționează antisemitismul? Să luăm poziție împotriva prejudecăților antisemite și a excluderii folosind educația și curajul civil

Introducere

Informații de bază și perspectivă didactică

Stereotipurile antisemite și imaginile încărcate negativ ale evreilor apar într-o serie de arii/zone sociale. Tinerii asociază deseori această problemă exclusiv cu istoria perioadei național-socialiștilor din Germania și a Holocaustului. Aceștia sunt expuși la mici discuții și, prin urmare, arată o conștientizare scăzută a antisemitismului actual. Acest modul reprezintă o oportunitate accesibilă pentru eleve și elevi de a explora amploarea antisemitismului în viața noastră actuală și de a lua în considerare modalități de combatere a acestuia.Elevele și elevii se preocupă mai întâi de modul în care apar stereotipurile/prejudecățile și ce este problematic. Elevele și elevii aplică ulterior ideile acumulate aici în problema antisemitismului, examinând prejudecățile legate de poporul evreu. Pe baza acestei lucrări, modulul continuă să exploreze definiția antisemitismului și să identifice o serie de caracteristici ale acestuia. Partea finală a modulului crește conștientizarea antisemitismului în mediul elevilor și le facilitează discuțiile despre ce pot face pentru a-l combate.

Rezultatele învățării

Competențe
Cum funcționează discriminarea și impactul acesteia asupra oamenilor; intrarea în pantofii altcuiva și empatizarea cu punctul lor de vedere (multiperspectivitate); dezvoltarea unei viziuni asupra problemelor politice și sociale și reflectarea asupra acestui punct de vedere; soluții non-violente la conflictele de interese diferite; descrierea strategiilor de acțiune împotriva discriminării; rezolvarea conflictelor deschise și non-violente și apropierea de ceilalți și opiniile lor cu respect (orientare spre valori); demonstrarea înțelegerii conținutului media, implicarea și evaluarea critică a acestuia (competențe media)
Subiecte / Curriculum național
Implicarea în problema diferenței și a conflictelor care decurg din diferențe; stimularea dezvoltării personale, sociale și culturale; acceptarea și respectul față de cei diferiți de noi înșine; discriminare, rasism, violență și excludere
 • Play
 • Vârsta potrivită
  13-16
 • Perioada de timp
  3 x 45 min.
 • Materiale necesare
  smartphone-uri / computer cu acces la internet pentru studenți; computer cu acces la internet și proiector;
 • Descriere
  Acest modul îi va ajuta pe eleve/elevi să exploreze fenomenul antisemitismului, impactul și prejudecățile sale în general, precum și propriul rol în perpetuarea prejudecăților.
 • Subiect/Arie tematică
  Studii sociale/Educație civică

Plan de lecție

Abbreviations:

 • A = Activitate
 • D = Discuție
 • GL = Grup de lucru
 • TA = Temă pentru acasă
 • LP = Lucru cu un partener
 • PP = Pregătire (profesor)
 • OE = Opiniile elevilor
 • PE = Prezentările elevilor
 • PP = Prezentarea profesorului

Descarcă

Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(10 min.)

Obiective
 • Elevele și elevii se vor implica cu adnotări stereotipice ale caracteristicilor la oameni și cu consecințele lor și vor reflecta asupra propriilor stereotipuri.
 • Ei vor lua în considerare ce știu despre iudaism și dacă au prejudecăți față de iudaism sau poporul evreu.
 • Se vor gândi la ideile și opiniile lor.
Pregătire
 • Profesorul, informându-se in prealabil, s-a ocupat de modul în care prejudecățile și stereotipurile apar și cum sunt perpetuate: textul stă la dispoziție „Ce sunt prejudecățile“( Material 1).
 • Înainte de începerea lecției, profesorul ar fi trebuit să facă suficiente copii ale fișei de lucru O cutie cu eticheta "evreiesc" (Materialul 4) și poate transcrieri ale videoclipului Nu puneți oameni în sertare/cutii (Material 2) și a asigurat echipamentul pentru proiectarea videoclipului Nu puneți oamenii în sertare/cutii este gata și funcționează.
Acces
 • Etapă 1 Profesorul accesează videoclipul ​​Nu puneți persoanele în cutii online și îl arată (Atenție: Va trebui oprit după 45 de secunde!)
 • Etapă 2 Profesorul poate alege să predea transcrierea videoclipului Nu puneți oameni în sertare/căsuțe.
 • Etapă 3 Într-o scurtă discuție, îndrumați de profesor, elevele și elevii iau în considerare despre ce este vorba în videoclip și despre ce înseamnă „sertare/cutii” în acest caz. Profesorul moderează discuțiile din clasă.
Notă despre „prejudecăți”:
 • Prejudecățile pot fi definite ca fiind opinii/atitudini negative stabilite sau înrădăcinate față de grupuri specifice sau persoane care aparțin grupului respectiv. Se întâmplă frecvent ca prejudecățile să nu se bazeze pe experiența proprie a unei persoane, ci în schimb sunt primite de la alții din mediul persoanei și acceptate în mod necritic. În general, persoanele cu caractere slabe aderă la prejudecăți. A se vedea Ce este prejudecata?.
 • A
 • D
M2
Video “Nu puneți oamenii în sertare”

Fază de lucru inițială
(5 min.)

 • Etapă 1 Lucrând singuri, elevele și elevii ar trebui să se gândească și să noteze alte tipuri de „sertare/cutii” în care oamenii ar putea fi clasificați de alții.
 • Etapă 2 După aceasta, ei ar trebui să discute ideile lor cu un partener.
 • Etapă 3 În această discuție, elevii pot primi următoarele întrebări ca sfaturi/sugerări:
  • De ce ne place să „punem oamenii în sertare/cutii”? Ce ne face să facem asta?
  • Ce are aceasta de-a face cu mine?
 • A
 • LP

Prezentarea și verificarea cunoștințelor
(10 min.)

 • Etapă 1 Câteva grupuri/echipe prezintă acum rezultatele discuției lor în cadrul clasei. Elevele și elevii comentează rezultatele și pun întrebări.
 • Etapă 2 Urmează o discuție în toată clasa cu privire la următoarea întrebare:
  • Dacă toată lumea pune oamenii în „sertare/cutii” și toată lumea a fost pusă într-o „cutie”/într-un „sertar” la un moment dat, care este problema?
 • Etapă 3 Profesorul ar trebui să faciliteze discuția.
Obiectivul de aici este ca elevii să conștientizeze motivul pentru care stereotipurile și prejudecățile negative și excluderea sunt o problemă.
 • PE
 • D

A doua fază de lucru
(20 min.)

 • Etapă 1 Profesorul distribuie acum foaia de lucru O cutie cu eticheta „evreiesc” și le cere unuia sau mai multor elevi să citească bucata de text citată acolo cu voce tare, scrisă de un tânăr autor. (În cazul în care limba de învățare este germana, profesorul poate alege să arate în schimb extractul de film relevant).
 • Etapă 2 Elevelor și elevilor trebuie să li se acorde timp să pună întrebări și să comenteze textul.
 • Etapă 3 Elevele și elevii citesc acum pasajul/textul încă o dată pentru ei înșiși și fac sarcinile din foaie cu un partener.
 • Etapă 4 După terminarea fazei/etapei precedente, unii elevi își prezintă munca la clasă, în timp ce alții adaugă informații sau idei pe care le consideră relevante, comentează prezentările și pun întrebări.
 • OE
 • LP
 • PE
M4
Foaie de lucru "Sertarul evreilor“
Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(5 min.)

Obiective
 • Elevii dobândesc cunoștințe generale despre antisemitism.
 • Elevii discută în contradictoriu locul în care întâlnesc antisemitism în mediul lor de zi cu zi.
Pregătire
 • Profesorul ar fi trebuit să facă suficiente copii ale cardurilor Antisemitismul este ... {/ 1} (elevii vor lucra în perechi, perechilor li se va da un card).
 • În încăpere trebuie să existe un panou cu ace sau o placă cu bandă adezivă.
 • Profesorul va trebui să furnizeze copii ale listei de situații Ce are aceasta de a face cu antisemitismul? {/ 1}.
Acces
 • Etapă 1 Profesorul îi întreabă pe elevi dacă au auzit vreodată termenul de „antisemitism” și le solicită asociații cu acesta.
 • Etapă 2 Elevii adună în plen asociațiile lor legate de concept.
Poate fi util să scrieți câteva contribuții la discuțiile de pe forum.
 • OE
Material suplimentar
 • whiteboard

Secțiunea principală
(15 min.)

 • Etapă 1 Profesorul scrie „Antisemitismul este…” pe tablă și explică că următoarea fază a lecției va fi aceea de a afla ce este antisemitismul.
 • Etapă 2 Elevii lucrează în perechi. Fiecărei perechi i se dă un card Antisemitismul este ... {/ 1}. Este posibil ca unor perechi să le fie necesare mai mult de o card pentru a se asigura că toate cardurile sunt studiate și explicate.
 • Etapă 3 Elevii pot citi cardurile lor si pot pune întrebări legate de noțiuni sau despre conținutul pe care ei le consideră dificile la înțelegere.
 • Etapă 4 Elevii discută acum cu partenerii lor ce au înțeles de pe card și dacă și cum îi poate ajuta să înțeleagă ce este antisemitismul.
 • A
 • LP
M5
Carduri “Antisemitismul este ...”
Material suplimentar
 • whiteboard

Prezentarea și verificarea cunoștințelor
(15 min.)

 • Etapă 1 Fiecare pereche își citește cardurile în fața întreagii clase și explică modul în care au înțeles. informația. În mod ideal, ei s-ar fi gândit la câteva exemple și explicații suplimentare.
 • Etapă 2 Celelalte perechi își adaugă propriile gânduri și idei la explicații, pun întrebări și fac orice comentarii.
 • Etapă 3 Profesorul ar trebui să aranjeze toate cardurile de pe tablă sau tabloul de bord, astfel încât să formeze o hartă a minții în jurul afirmatiei „Antisemitismul este ...”.
 • Etapă 4 Atunci când harta minții este completă, profesorul poate conduce o discuție la care elevii contribuie cu idei suplimentare sau în care vorbesc despre gândurile lor despre cum funcționează antisemitismul.
Profesorul ar trebui să fie conștient de faptul că în societate există un sprijin public larg pentru un antisemitism mascat ca o „critică a Israelului”.Ar trebui să se diferențieze între cele două și să se accentueze faptul că este problematică echivalărea cu o atitudine negativă față de evrei. Există un nivel scăzut de conștiință față de antisemitism înainte de perioada național-socialistă. Prin urmare, profesorul ar trebui să fie informat de fondul istoric al apariției antisemitismului.
 • PE
 • A
 • D
M5
Carduri “Antisemitismul este ...”
Material suplimentar
 • Tablă sau panou
 • ace sau banda adezivă

Aprofundare si securizarea rezultatelor
(10 min.)

 • Etapă 1 Profesorul explică că urmează să citească o listă de enunțuri și că elevii vor avea sarcina de a explica ce au de-a face afirmațiile cu antisemitismul.
 • Etapă 2 Profesorul citește declarațiile/situațiile selectate din listă din Ce legătură are aceasta cu antisemitismul? și apoi întreabă studenții selectați ce cred ei că au de a face aceste situații cu antisemitismul, încurajându-i să dea motive legate de definiția din harta minții. Acest mod de procedare va ajuta să se asigure că elevii nu trec pur și simplu prin „instinctele” lor sau prin propriile prejudecăți.
 • Etapă 3 Într-o discuție moderată de profesor, elevii discută punctele lor de vedere diferite.
 • Etapă 4 Impuls:
  • Ce atitudini sau conținuturi putem vedea aici că sunt antisemite?
  • Sunt ușor sau dificil de recunoscut?

Protecția oricui din clasă care a fost afectat de antisemitism este primordială, iar profesorii trebuie să fie la fel de atenți la acest lucru atunci când analizează stereotipurile și imaginile antisemite. Este vital ca elevii care au fost victime ale antisemitismului să simtă că nevoile lor sunt luate în considerare și să nu capete impresia că despre propria suferința /este subiectul unei discuții /se vorbește și se pune sub semnul întrebării. Chiar dacă nu există nimeni din clasă care să fi fost victimă a antisemitismului sau dacă profesorul nu este conștient de nimeni căruia i se aplică acest lucru, lecțiile ar trebui să continue întotdeauna cu luarea în considerare a victimelor și a experiențelor lor.

Întrebarea ce este antisemit despre o anumit citat deschide un spațiu pentru discuțiile despre argumentele și revendicările antisemite și permite profesorului să ridice întrebarea de unde începe antisemitismul, cum funcționează și cum este structurat și care sunt componentele sale centrale.

Întrebarea dacă atitudinile antisemite sunt ușor sau dificil de recunoscut le permite profesorilor să vorbească deschis despre faptul că antisemitismul nu este ușor de recunoscut și împiedică situațiile în care elevele și elevii „se închid”, deoarece sunt îngrijorați că afirmațiile și presupunerile lor ar putea fii condamnat prea rapid ca antisemit. Utilizarea acestei întrebări va face mai ușor pentru clasă să evalueze ce este antisemitismul și cum poate fi recunoscut ca atare.

 • PP
 • A
 • D
M6
Activitate „Ce are asta cu antisemitismul?”
Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(2 min.)

Obiective
 • Elevele și elevii explorează situațiile actuale de antisemitism și modalitățile de exprimare împotriva lui.
 • Vor avea ocazia să-și îmbunătățească abilitățile de dezbatere.
Pregătire
 • Profesorul poate dori să se pregătească informându-se despre cazuri de acte antisemite care au avut loc în țara sa în trecut. Acest lucru îi va permite să-i ajute pe elevi cu cercetările lor online.
 • Profesorul ar fi trebuit să facă suficiente copii ale sarcinii de lucruAntisemitism în țara noastră (Material 7) și a transcriptului Eu sunt evreu{/ 2} (Material 8).
 • Pentru a afișa videoclipul Eu ​​sunt un evreu va fi nevoie de un proiector, un computer cu conexiune la internet și difuzoare.
 • Pentru cercetarea pe internet între patru și șase grupuri de elevi vor avea fiecare acces la internet.
Acces
 • Etapă 1 Elevii, ajutați de profesor, discută dacă antisemitismul este o problemă actuală în țara lor.
 • Etapă 2 Începerea discuției:
  • Este antisemitismul în Germania o problemă?
  • Dacă nu, de ce nu? Dacă nu există mulți evrei în populația noastră, asta înseamnă neapărat că nu există nicio problemă de antisemitism în țara noastră?
  • Vă amintiți de cazuri de antisemitism care s-au întâmplat aici?
 • D

Fază de lucru inițială
(10 min.)

 • Etapă 1 Profesorul explică sarcina Antisemitismul din țara noastră.
 • Etapă 2 Clasa îndeplinește sarcina, în grupuri mici de cel mult patru elevi fiecare,.
 • GL

Secțiunea principală
(15 min.)

 • Folosind sarcina Antisemitismul din țara noastră ca ghid, grupurile pregătesc informații despre cazuri de crimă, de ură antisemită pe care urmează să le prezinte.
 • GL
M7
Activitate “Antisemitismul în țara noastră”

Prezentarea și verificarea cunoștințelor
(10 min.)

 • Etapă 1 Grupurile își prezintă munca pe rând restului clasei.
 • Etapă 2 Elevele și elevii încearcă să discute împreună și să găsească un termen sau termeni de rezumare a modalităților de combatere a antisemitismului care au fost ridicați până acum și să întocmească o listă cu orice alte acțiuni pe care oamenii le-ar putea întreprinde.
 • Etapă 3 Profesorul reține rezultatele pe tabla în puncte cheie.
 • Etapă 4 După ce toate grupurile și-au prezentat propriile rezultate, profesorul completează/adaugă alte modalități de combatere a antisemitismului pe care elevii nu le-au menționat.

Câteva răspunsuri importante:

Unul dintre modurile în care guvernele pot aborda antisemitismul este prin sistemul de învățământ al țării lor. Aceasta ar putea lua forma unei abordări preventive prin conținut curricular și / sau a unui răspuns reactiv prin școli și alte instituții de învățământ:

Măsurile preventive ar putea include accentul curricular pe drepturile omului, educația cetățeniei globale, promovarea gândirii critice, accentuarea valorilor centrate pe respect și crearea unei atmosfere de învățare sigure și de susținere în care elevii să poată ridica probleme și să lucreze împreună la rezoluția lor. Predarea despre Holocaust și efectele sale poate, de asemenea, să crească conștientizarea/sensibilizarea problemei.

Cei care asistă la crime antisemite de ură pot, de asemenea, să ia măsuri împotriva lor. Este important să evaluați situația amenințărilor în mod corespunzător, astfel încât să se poată lua măsurile cele mai potrivite. Intervenția va implica întotdeauna suficient curaj pentru a vă ridica pentru ceea ce este corect. Dacă este vorba de atacuri verbale, intervenția poate dezamorsa situația și poate ajuta victima. Aceasta poate implica denumirea problemei, înfruntarea făptuitorului alături de victimă și oferirea de sprijin victimei. În situații mai periculoase sau amenințătoare, poliția ar trebui să fie alertată/apelată și alții ar trebui să fie avertizați cu privire la ceea ce se întâmplă. Este întotdeauna crucial să evităm să minimalizăm sau să mușamalizăm asupra antisemitismului sau să negăm că există.

Lectură ulterioară: https://www.osce.org

 • PE
 • A
 • D

Aprofundarea
(10 min.)

 • Etapă 1 Profesorul arată videoclipul Eu sunt un evreu și poate dori să împartă transcrierea Eu sunt un evreu.
 • Etapă 2 Elevele și elevii discută apoi conținutul videoclipului și relația acestuia cu subiectul didactic .
 • Etapă 3 Începerea discuției:
  • Ce au în comun oamenii din videoclip? Cum se deosebesc unii de alții?
  • Care este mesajul videoclipului? Ce încearcă să comunice privitorului?
  • Videoclipul încearcă să combată prejudecățile?
  • Ce legătură are asta cu antisemitismul?
 • PP
 • D
M8
Video „Eu sunt evreu”
M9
Transcrierea videoului „Eu sunt evreu”