Drepturile omului Acest modul oferă cadrelor didactice și elevilor/elevelor posibilitatea de a reflecta la semnificația drepturilor omului.

Introducere

Informații de bază și perspectivă didactică

Filosofia pentru copii (P4C) este o abordare dezvoltată de profesorul Matthew Lipman, care a fost influențat de psihologii și filozofii educaționali precum Vygotsky, Piaget și Dewey, precum și de tradiția dialogului socratic. P4C se bazează pe gândirea de ordin superior (gândire critică, creativă și empatică), abilități de dialog, și capacitatea de investigare, raționament, ascultare . Copiii sunt încurajați să-și creeze/elaboreze propriile întrebări filozofice. Facilitatorul sprijină copiii în propriile lor gândiri, raționamente și întrebări, precum și în construirea ideilor celuilalt într-un dialog. În P4C, facilitatorul încurajează discuțiile conduse de studenți cu privire la întrebări filozofice. Rolul facilitatorului este esențial pentru asigurarea unui dialog de calitate și a progresului, precum și pentru integrarea filosofării în curriculum. Este dovedit că P4C are un impact asupra dezvoltării cognitive, personale, sociale și emoționale a copiilor. P4C încurajează copiii, precum și adulții tineri să gândească pentru ei înșiși și să dezvolte abilități critice și dialogale.

Rezultatele învățării

Competențe
gândire critică, gândire creativă, gândire empatică, abilități de investigare, abilități de dialog
 • Play
 • Play
 • Play
 • Vârsta potrivită
  10-14
 • Perioada de timp
  9 x 60 min.
 • Materiale necesare
  board/flip chart;
 • Subiect/Arie tematică
  Cosmopolitism

Plan de lecție

Abbreviations:

 • A = Activitate
 • D = Discuție
 • GL = Grup de lucru
 • TA = Temă pentru acasă
 • LP = Lucru cu un partener
 • PP = Pregătire (profesor)
 • OE = Opiniile elevilor
 • PE = Prezentările elevilor
 • PP = Prezentarea profesorului

Descarcă

Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(5 min.)

Ce este un drept? Ce eate o obligație?

Pregătire
 • Profesorul studiază anterior ideea conducătoare Drepturi și obligații pentru a avea un ghid care să stimuleze reflecția la eleve și elevi și să motiveze discuțiile.
 • Pregătiți un cerc de scaune
Acces
 • Profesorul/cadrul didactic împarte/înmânează fiecărei elevei/fiecărui elev o copie a exercițiului Ce este un drept? Ce este o obligație?, apoi introduce subiectul care le solicită elevelor/elevilor să răspundă la întrebările din M2, motivând pentru diecare răspuns.
 • PP
 • PP
M1
Ideea centrală “Drepturi și obligații”
M2
Exercițiu „Ce este un drept? Ce este o obligație? "

Secțiunea principală
(10 min.)

 • Elevele lucrează individual la exerciții.
 • OE

Discuție
(40 min.)

 • Profesorul/cadrul didactic invită elevele/elevii să discute cu colegii lor de clasă problemele care cred că sunt mai relevante, referindu-se în special la ultimele două întrebări ale exercițiului.
 • D
Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(10 min.)

Pregătire
 • Pregătiți un cerc de scaune
 • Distribuiți o copie a Declarației drepturilor omului
Acces
 • Profesorul/cadrul didactic introduce subiectul citind conținutul exercițiului Declarația drepturilor omului și le cere elevelor/elevilor să încerce să descopere ce obligații sunt legate de fiecare dintre drepturile care apar în Declarația Drepturilor Omului.
 • PP
M3
Activitate “Declarația drepturilor omului”

Discuție
(40 min.)

 • Elevele și elevii discută între ei despre ce obligații, în opinia lor, consideră că sunt legate de fiecare dintre drepturile care apar în Declarația drepturilor omului, motivând decizia lor.
 • Exercițiul poate fi efectuat și ca activitate.
 • D
M3
Activitate “Declarația drepturilor omului”
Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(5 min.)

Pregătire
 • Pregătiți un cerc de scaune
 • Pregătiți un flip chart
 • Înmânează fiecărui elev/fiecărei eleve o copie a fiecărui exercițiu
Acces
 • Profesorul/cadrul didactic scrie întrebările enumerate în exercițiul ​​Copiii au aceleași drepturi ca adulții? pe flip chart. Apoi, cere elevelor/elevilor să aleagă una sau mai multe întrebări la care să reflecteze. După ce au ales întrebările, profesorul împarte elevii în grupuri și le cere să discute subiectele apărute și să-și facă notițe. În cele din urmă, le cere elevilor să prezinte propriile concluzii între ei și să le discute.
 • PP
M4
Exercițiu "Copiii au aceleași drepturi și obligații ca și adulții?"
Material suplimentar
 • board/flip chart

Secțiunea principală
(15 min.)

 • Elevele/elevii lucrează in grupe pentru a discuta despre teme și a-și lua notițe.
 • OE

Discuție
(30 min.)

 • Elevele/elevii își împărtăsesc unii altora propriile lor concluzii.
 • D
Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(5 min.)

Pregătire
 • Profesorul studiază anterior ideea conducătoare Drepturi pentru a avea un ghid care să stimuleze reflecția la eleve și elevi și să motiveze discuțiile.
 • Pregătiți un flip chart
 • Înmânează fiecărui elev/fiecărei eleve o copie a fiecărui exercițiu
Acces
 • Profesorul/cadrul didactic distribuie o copie a exercițiului Drepturi și le cere elevelor/elevilor să se gândească la întrebări.
 • PP
 • PP
M5
Ideea centrală “Drepturi”
M6
Exercițiu “Drepturi”
Material suplimentar
 • board/flip chart

Secțiunea principală
(35 min.)

 • Elevele lucrează individual la exercițiu.
 • OE

Discuție
(10 min.)

 • Profesorul/cadrul didactic invită elevele/elevii să prezinte răspunsurile lor și să discute împreună concluziile lor.
 • D
Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(5 min.)

Explorând drepturile copiilor

Pregătire
 • Profesorul studiază anterior ideea conducătoare Drepturile copilului pentru a avea un ghid care să stimuleze reflecția la eleve și elevi și să motiveze discuțiile.
 • Pregătiți un cerc de scaune
 • Înmânează fiecărui elev/fiecărei eleve o copie a fiecărui exercițiu
Acces
 • Profesorul/cadrul didactic distribuie o copie a exercițiului Explorarea drepturilor copiilor elevor/elevilor și introduce subiectul prin care le cere elevelor/elevilor să se gândească și să răspundă la întrebările din acest exercițiu.
 • PP
 • PP
M7
Ideea centrală “Drepturile copilului ”
M8
Exercițiu “Explorând drepturile copilului”

Secțiunea principală
(15 min.)

 • Elevele/elevii lucrează individual la exercițiu și răspund la întrebări
 • OE

Discuție
(30 min.)

 • Profesorul/cadrul didactic invită elevele/elevii să discute și să reflecteze asupra întrebărilor cu colegii de clasă.
 • D
Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(5 min.)

Au copiii drepturi? Insulă imaginară

Pregătire
 • Profesorul studiază anterior ideea conducătoare Drepturile copilului pentru a avea un ghid care să stimuleze reflecția la eleve și elevi și să motiveze discuțiile.
 • Pregătiți un flip chart
 • Înmânează fiecărui elev/fiecărei eleve o copie a fiecărui exercițiu
Acces
 • Profesorul/cadrul didactic le/ii întreabă pe eleve/elevi să se gândească la drepturile copilului.
 • PP
 • OE
M7
Ideea centrală “Drepturile copilului ”
M9
Exercițiu Au drepturi copiii?
Material suplimentar
 • board/flip chart

Secțiunea principală
(50 min.)

 • Etapă 1 Profesorul/cadrul didactic distribuie o copie a exercițiului Copiii au drepturi?. Elevele/elevii lucrează individual și se gândesc dacă sunt de acord sau nu sunt de acord cu afirmațiile conținute în exercițiu.
 • Etapă 2 Profesorul/cadrul didactic invită elevele/elevii să discute afirmațiile și motivele lor cu colegii de clasă.
 • Etapă 3 Profesorul/cadrul didactic distribuie o copie a exercițiului Insula imaginară și le cere elevelor/elevilor să scrie o listă cu trei drepturi pe care ar trebui garantate pe insula lor.
 • Etapă 4 Profesorul/cadrul didactic invită elevele/elevii să discute despre drepturile pe care ei le consideră importante.
 • OE
 • PP
 • D
M9
Exercițiu Au drepturi copiii?
M10
Exercițiu „Insula imaginară”
Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(5 min.)

Pregătire
 • Pregătiți un cerc de scaune
Acces
 • Profesorul/cadrul didactic prezintă/introduce subiectul prin care solicită elevelor/elevilor să facă o listă a drepturilor lor și să explice care sunt condițiile necesare pentru susținerea/aplicarea lor (de exemplu, dreptul de a primi o educație implică nevoia unei familii care să susțină creșterea și o școală aproape de casă; dreptul la mâncare implică accesul la mâncare)
 • PP
M11
Exercițiu „Drepturile copiilor și tinerilor”

Secțiunea principală
(10 min.)

 • Elevele/elevii lucrează individual scriind/redactând propria listă a drepturilor lor.
 • OE

Discuție
(40 min.)

 • Etapă 1 Pentru a activa/încuraja discuțiile, profesorul/cadrul didactic pune elevele/elevii următoarele întrebări: În ce măsură credeți că drepturile indicate pe listele colegilor de curs sunt respectate în cazul dvs. particular? În ce măsură credeți că aceste drepturi sunt prezente la școală? În restul țării? În restul lumii?
 • Etapă 2 După aceea, profesorul/cadrul didactic subliniază existența altor drepturi (unele dintre ele apar/sunt indicate/sunt descrise în exercițiul Drepturile copiilor). Aceste alte drepturi sunt probabil necunoscute pentru majoritatea elevelor/elevilor și, prin urmare, sunt mai puțin susceptibile să apară în discuții spontane. Pe măsură ce profesorul parcurge această nouă listă, el ar putea să le pună aceleași întrebări pe care le-a pus în raport cu lista compilată în clasă.
 • D
M12
Exercițiu “Drepturile copilului ”
Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(5 min.)

Pregătire
 • Pregătiți un flip chart
 • Înmânează fiecărui elev/fiecărei eleve o copie a fiecărui exercițiu
Acces
 • Profesorul/cadrul didactic introduce subiectul scriind citatul în ideea principală Confidențialitate pe un flip chart și le/îi roagă pe eleve/elevii să se gândească la asta.
 • PP
M13
Ideea centrală „Confidențialitate“

Secțiunea principală
(15 min.)

 • Elevele și elevii lucrează în perechi sau grupuri și discută dacă sunt de acord cu declarația referitoare la confidențialitate sau nu. Ar trebui să-și justifice răspunsul.
 • OE

Discuție
(35 min.)

 • Profesorul/cadrul didactic distribuie o copie a exercițiului Confidențialitate și le cere elevelor/elevilor să discute întrebările cu colegii de clasă.
 • D
M14
Exercițiu „Confidențialitate“
Fază Conținut Tipul activității Media, material

Introducere
(5 min.)

Ce s-ar întâmpla dacă ...?

Pregătire
 • Profesorul studiază anterior ideea conducătoare Pact social pentru a avea un ghid care să stimuleze reflecția la eleve și elevi și să motiveze discuțiile.
 • Pregătiți un flip chart
 • Înmânează fiecărui elev/fiecărei eleve o copie a fiecărui exercițiu
Acces
 • Profesorul/cadrul didactic distribuie o copie a exercițiului Ce s-ar întâmpla dacă ... fiecărui elev, apoi introduce subiectul cerându-le elevelor/elevilor să scrie un scurt eseu.
 • PP
 • PP
M15
Ideea centrală “Pact social”
M16
Exercițiu „Ce s-ar întâmpla dacă ...”

Secțiunea principală
(15 min.)

 • Elevele lucrează individual la exercițiu.
 • OE

Discuție
(40 min.)

 • Profesorul/cadrul didactic invită elevele/elevii să discute cu colegii de clasă despre temele apărute din eseurile lor scurte.
 • D