Reflections - vzdelávanie kritického myslenia, inkluzívnych spoločností a dynamického zapojenia

Čo tu nájdete?

Moduly

Tu nájdete nápady na výučbu - tieto materiály podporujú osvojenie si zručností potrebných na aktívnu účasť v demokratických procesoch, kritickom myslení a živote v rôznych spoločnostiach.

Viac

Videá

Videá ponúkajú stručný úvod do niektorých modulov a používania tejto platformy ako takej. Zopár dlhších videí sa vzťahuje na koncepty filozofického prístupu.

Viac

Knižnica

Nájdite ďalšie súvisiace zdroje, ako sú napríklad odporúčania kníh, podkladové materiály, videá a didaktické materiály.

Viac