Reflections - educating for critical thinking, inclusive societies and dynamic engagement

Čo tu nájdete?

Moduly

Voľné a kreatívne moduly pripravené na použitie, rozdelené do 4 hlavných tém podporujú osvojenie si zručností potrebných na aktívnu účasť v demokratických procesoch, kritickom myslení a živote v rôznorodej spoločnosti.

Viac

Videá

Online video návody pre učiteľov ponúkajú úvod do používania materiálov. Všetky videá sú s titulkami.

Viac

Knižnica

Multimediálny obsah ako napr. odkazy, didaktické materiály a iné projekty zaoberajúce sa témami modulov. Tento obsah je možné usporiadať podľa rôznych filtrov, ako je napríklad téma, jazyk alebo typ materiálu.

Viac