About

O projekte

Hoci v európskych triedach čoraz viac prevláda rozmanitosť a spájajú sa v nich žiaci a študenti rôznych identít, učitelia po celej Európe nie sú vždy schopní adekvátne zaviesť rôznorodé prístupy a majú problém spracovať rôznorodé potreby študentov. Cieľom projektu je ponúknuť učiteľom vzdelávacie stratégie pre kozmopolitné zapojenie, učenie rozmanitosti, filozofiu a tiež ponúka praktické aplikovanie týchto princípov v triedach. Materiály podporia učenie sa zručností potrebných na aktívnu účasť v demokratických procesoch, kritické myslenie a život v rôznorodých spoločnostiach, rovnako ako témy o ľudských právach, klimatických zmenách, globalizácii, férovom obchode a spotrebe.

Čo tu nájdete?

Aby sme tieto ciele dosiahli, skombinujeme zistenia a výsledky niekoľkých úspešných projektov a iniciatív, ktoré boli v školách zavedené v niekoľkých krajinách. Projekty zahŕňajú osnovy pre filozofiu pre deti, ktoré boli vytvorené špeciálne pre zlepšenie kozmopolitného zapojenia, učenia o rôznorodosti prostredníctvom multimédií a všeobecných vyučovacích postupov. Všetky materiály budú v ponuke ako OER, teda otvorené vzdelávacie zdroje na online vzdelávacej platforme v aspoň šiestich európskych jazykoch.

Platforma bude obsahovať štyri hlavné časti:

  • Osnovy na zavedenie filozofie v triedach
  • Moduly na učenie o rôznorodosti a globálnych problémoch
  • Viacjazyčnú mediatéku so zdrojmi, materiálmi a modelovými projektami v rôznych krajinách
  • Online inštrukcie pre učiteľov, ako tieto materiály používať a aplikovať

Okrem toho projekt ponúkne učiteľom na školách a inštitúciách offline aj online školenia pre učiteľov, ktoré poskytujú formálne aj neformálne vzdelávanie pre mládež, aby ich mohli zaviesť do svojich základných myšlienok a pripraviť ich, aby vedeli materiály v triede efektívne používať.

Finálny produkt projektu sa spustí v decembri 2019 a bude prístupný v šiestich jazykoch (poľština, angličtina, taliančina, nemčina, slovenčina, slovinčina). Projekt sa realizuje vďaka podpore programu Erasmus+.

Partneri

8 partnerov z 5 krajín: