Moduly

Globalizácia
Globalizácia

Dimenzie, dopad a príležitosti na spoločnú tvorbu

 • Vhodný vek
  13-16
 • Časový rámec
  4 x 45 min.
 • Opis
  Rôznorodosť kontextov a vzájomných vzťahov súvisiacich s globalizáciou sú zložité. V nasledujúcich cvičeniach umožníme žiakom zaoberať sa a popasovať sa s touto témou.
 • Predmety / Témy
  Biológia Komunikácia Kozmopolitné otázky Dialóg Rozmanitosť Anglický jazyk Etika / Náboženstvo Geografia Dejepis IKT Jazyk Mediálna výchova Politológia Znaky Sociológia / Občianska výchova Sociálne učenie Symboly
Trvalo udržateľná spotreba
Trvalo udržateľná spotreba

Jedlo v globalizovanom svete

 • Vhodný vek
  13-16
 • Časový rámec
  4 x 45 min.
 • Opis
  Téma potravín zahŕňa otázky z rozvojovej politiky týkajúcej sa práce, zodpovednosti, životného prostredia a globálneho využívania zdrojov.
 • Predmety / Témy
  Biológia Komunikácia Kozmopolitné otázky Dialóg Rozmanitosť Anglický jazyk Etika / Náboženstvo Geografia Dejepis IKT Jazyk Mediálna výchova Politológia Znaky Sociológia / Občianska výchova Sociálne učenie Symboly
Cesta našich produktov
Cesta našich produktov

Globalizácia - odevný priemysel

 • Vhodný vek
  13-16
 • Časový rámec
  4 x 45 min.
 • Opis
  Tričká, džínsy a iné - náš šatník nás prevedie cestou globálneho odevného priemyslu. V dobrom aj zlom.
 • Predmety / Témy
  Biológia Komunikácia Kozmopolitné otázky Dialóg Rozmanitosť Anglický jazyk Etika / Náboženstvo Geografia Dejepis IKT Jazyk Mediálna výchova Politológia Znaky Sociológia / Občianska výchova Sociálne učenie Symboly
Útek pred vojnou a prenasledovaním
Útek pred vojnou a prenasledovaním

Utečenci a pomoc pri úteku pred nebezpečenstvom - v minulosti a prítomnosti

 • Vhodný vek
  14-18
 • Časový rámec
  3x45 min.
 • Opis
  Tento modul sa zaoberá tými, ktorí majú skúsenosti s útekom pred Nacionálnymi socialistami a tými, ktorí utečnecom v tomto období pomáhali. Ďalej sa tento modul zaoberá súčasnou utečeneckou krízou spojenou s občianskou vojnou v Sýrii.
 • Predmety / Témy
  Biológia Komunikácia Kozmopolitné otázky Dialóg Rozmanitosť Anglický jazyk Etika / Náboženstvo Geografia Dejepis IKT Jazyk Mediálna výchova Politológia Znaky Sociológia / Občianska výchova Sociálne učenie Symboly
Anticiganizmus
Anticiganizmus

Riešenie rasistických klišé o rómskych občanoch

 • Vhodný vek
  14-18
 • Časový rámec
  3 x 45 min.
 • Opis
  Táto téma skúma fungovanie a mechanizmy predsudkov a rasizmu voči rómskemu ľudu a ďalším skupinám, ktoré boli stigmatizované ako "cigáni" (anticiganizmus)
 • Predmety / Témy
  Etika / Náboženstvo Politológia
Ako funguje antisemitizmus?
Ako funguje antisemitizmus?

Postaviť sa a prehovoriť proti antisemitickým predsudkom a vylúčeniu

 • Vhodný vek
  13-16
 • Časový rámec
  3 x 45 min.
 • Opis
  Tento modul pomôže žiakom preskúmať fenomén antisemitizmu, jeho dopad, predsudky, rovnako ako aj ich rolu v udržiavaní predsudkov.
 • Predmety / Témy
  Sociológia / Občianska výchova
Rozmanitosť vo futbale
Rozmanitosť vo futbale

Za rešpekt a toleranciu

 • Vhodný vek
  14-16
 • Časový rámec
  3 x 45 min.
 • Opis
  V tomto module sa rozmanitosť vo futbale považuje za príležitosť na vzájomné porozumenie, toleranciu a rešpekt, ale aj ako možný zdroj konfliktu.
 • Predmety / Témy
  Etika / Náboženstvo Sociológia / Občianska výchova
Demokracia
Demokracia

Tento modul poskytuje učiteľom a žiakom nástroje na úvahu o význame otázok týkajúcich sa demokracie, ako sú spravodlivosť, tolerancia ...

 • Vhodný vek
  10-14
 • Časový rámec
  11 x 60 min.
 • Opis
  Tento modul poskytuje učiteľom a žiakom nástroje na úvahu o význame otázok týkajúcich sa demokracie, ako sú spravodlivosť, tolerancia ...
 • Predmety / Témy
  Kozmopolitné otázky
Ľudské práva
Ľudské práva

Tento modul poskytuje učiteľom a žiakom nástroje na úvahu o význame ľudských práv

 • Vhodný vek
  10-14
 • Časový rámec
  9 x 60 min.
 • Predmety / Témy
  Kozmopolitné otázky
Islamofóbia: čo je to a prečo existuje?
Islamofóbia: čo je to a prečo existuje?

Prehovoriť proti predsudkom a diskriminácii

 • Vhodný vek
  13-16
 • Časový rámec
  4 x 45 min.
 • Opis
  Tento modul skúma problémy týkajúce sa islamofóbie, ako príklad diskrimináciu a hľadá spôsoby, ako sa proti nej postaviť.
 • Predmety / Témy
  Sociológia / Občianska výchova
Jazyk a rozmanitosť
Jazyk a rozmanitosť

Tento modul poskytuje učiteľom a žiakom nástroje na úvahu o jazyku a jeho použití.

 • Vhodný vek
  10-14
 • Časový rámec
  12 x 60 min.
 • Predmety / Témy
  Komunikácia Dialóg Rozmanitosť Jazyk Znaky Symboly
Myslenie
Myslenie

Tento modul poskytuje učiteľom a žiakom nástroje na uvažovanie nad procesom myslenia, význame pojmov, jazykom.

 • Vhodný vek
  10-14
 • Časový rámec
  17 x 60 min.
 • Predmety / Témy
  Komunikácia Dialóg Jazyk