Cesta našich produktov Globalizácia - odevný priemysel

Úvod

Základné informácie a didaktická perspektíva

Väčšina oblečenia a obuvi sa vyrába v Ázii, Latinskej Amerike, Afrike a východnej Európe. Výroba je "outsourcovaná" hlavne preto, že pracovníci v iných častiach sveta sú oveľa lacnejší a odborové zväzy majú malý vplyv. Dôsledkom toho sa pri výrobe nášho oblečenia každodenne porušujú základné ľudské a pracovné práva. Aby študenti boli schopní uvažovať a pochopiť vzájomné závislosti ich vlastného spotrebiteľského správania, globálnej ekonomiky a zlých pracovných podmienok v textilných továrňach, musí sa im táto komplexná tému predstaviť z viacerých hľadísk.

Výsledky vzdelávania

Kompetencie
Zmena pohľadu, zvládanie komplexnosti, pochopenie rozmanitosti, vytváranie spojení medzi miestnym a globálnym kontextom,
Témy / Národné učebné osnovy
Schopnosť kriticky posúdiť politické procesy a konať v politickej sfére, hospodárstve, globalizácii, rozmanitosti,
 • Play
 • Vhodný vek
  13-16
 • Časový rámec
  4 x 45 min.
 • Požadované materiály
  tabuľa/flipchart; gombíky; hracie kocky; prázdne kartičky; smartfóny / počítač s prístupom na internet pre študentov; materiál na pripevnenie (magnet/lepiaca páska/špendlíky); samolepiace bločky (post-it); ihly; prázdne poznámkové kartičky; farebný papier formátu A4; perá; počítač s pripojením na internet a projektorom; mobilný telefón alebo iné nahrávacie zariadenie; písacie potreby (podľa potreby); biela tabuľa; kúsky vlny a tkaniny; PC pracovné stanice alebo mobilné terminály; mapa sveta;
 • Opis
  Tričká, džínsy a iné - náš šatník nás prevedie cestou globálneho odevného priemyslu. V dobrom aj zlom.
 • Predmety / Témy
  Biológia Komunikácia Kozmopolitné otázky Dialóg Rozmanitosť Anglický jazyk Etika / Náboženstvo Geografia Dejepis IKT Jazyk Mediálna výchova Politológia Znaky Sociológia / Občianska výchova Sociálne učenie Symboly

Učebné osnovy

Abbreviations:

 • A = Aktivita
 • D = Diskusia
 • PS = Práca v skupine
 • = Domáca úloha
 • PP = Práca v pároch
 • PŠU = Predchádzajúce štúdium učiteľa
 • = Názory žiakov
 • = Prezentácie žiakov
 • PU = Prezentácia učiteľa

Stiahnuť

Na úvod sa študenti zaoberajú produktami ich každodenného života, aby si uvedomili, že aj oni sú globálnymi občanmi.

Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(15 min.)

Globalizačné bingo

Na začiatok si študenti zahrajú "globalizačné bingo", ktoré im umožní spoznať a zamyslieť sa nad globálnymi súvislosťami a vplyvom, ktorý majú na ich vlastné životy.

Cieľ
 • Študenti sú schopní vidieť, uvažovať a diskutovať o globálnych prepojeniach a ich vplyve na realitu každodenného života.
Príprava
 • 1 kópia pracovného hárku Globalizačné bingo na študenta
 • Ak je to potrebné, písacie potreby pre študentov
Realizácia
 • Krok 1 Rozdajte pracovný hárok "Globalizačné bingo", písacie potreby a vysvetlite pravidlá hry: Študenti sa pohybujú po miestnosti a pýtajú sa jeden druhého otázky (viď tabuľku "Globalizáčné bingo"). Ak niekto odpovie na otázku "áno", tak si študent zapíše jeho meno do políčka, kde sa nachádza daná otázka. Ktokoľvek pozbiera aspoň deväť (odlišných) podpisov v deviatich (rôznych) políčkach, môže zvolať "BINGO".
 • Krok 2 Potom, čo väčšina študentov zvolala "BINGO", si všetci sadnú na podlahu a vytvoria kruh, aby sa zamysleli nad aktivitou. Pýtajte sa ich napríklad:
  • Páčilo sa vám toto cvičenie?
  • Bolo toto cvičenie pre vás ľahké / ťažké ?
  • Naučili ste sa niečo nové? Ak áno, čo? Ak nie, prečo nie?
  • Naučili ste sa niečo zaujímavé o niekom inom?
  • Na ktorú otázku sa najčastejšie odpovedalo "áno"? Na ktorú otázku zas najmenej často?
  • Ste prekvapení, koľko vecí vo vašom živote súvisí s globalizáciou?
 • A
M1
Pracovné listy "Globalizáčné bingo"
Dodatočný materiál
 • písacie potreby (podľa potreby)

Hlavná časť + diskusia
(30 min.)

Kto vlastne vyrobil moje tričko?

Pomocou kariet sa študenti pozrú na zložitosť medzinárodnej deľby práce a zúčastnených aktérov, pričom určujú, koľko zarobí každý z jednotlivých aktérov na jednom kuse oblečenia.

Cieľ
 • Študenti sú schopní popísať globalizovaný proces výroby odevov, ako aj zaradiť zainteresované strany do jednotlivých výrobných etáp a určiť ich zodpovedajúci podiel zisku
Príprava
 • Pre každého študenta je k dispozícii 1 kópia obrázkov Globálne produkty, kariet Etapy produkcie a krajiny, kariet Zúčastnené strany a tiež informačný hárok Rozobratie ceny trička
 • Mapa sveta
 • Materiály na pripevnenie (magnety, lepiaca páska, špendlíky)
Realizácia
 • Krok 1

  Umožnite študentom uhádnuť, v ktorej krajine alebo regióne je najviac vyrobenej

  • bavlny (Čína)
  • banánov (India)
  • futbalových lopiet (Pakistan)
  • kakaových bôbov (Pobrežie slonoviny)
  • kávových zŕn (Brazília)
  • kožených výrobkov (India)

  Označte tieto miesta na mape pomocou obrázkov Globálne produkty a materiálov na pripevnenie.

 • Krok 2 Požiadajte študentov, aby sa pozreli na značku na jednom z kusov oblečenia, ktoré majú, aby zistili, kde bolo vyrobené (Made in xy). Umiestnite na mapu, na každé vymenované miesto magnet alebo niečo podobné.
 • Krok 3

  Ukážte na obrázok bavlny (Globálne Produkty) a opýtajte sa študentov, či si vedia predstaviť, ako môže byť tričko vyrobené z týchto vlákien. Prilepte karty Etapy produkcie a krajiny v akomkoľvek poradí na tabuľu alebo ich položte na podlahu.

  Úlohou študentov je zoradiť tieto karty. Študenti hľadajú na mape krajiny, v ktorých prebiehajú jednotlivé fázy výroby. Môžu použiť kúsok vlny alebo nite na označenie cesty od prvého bodu k poslednému. Zmieňte sa o niektorých problémoch spojených s výrobou: environmentálne problémy spôsobené pestovaním bavlny, porušovanie práv pracovníkov v továrňach, konkurencia medzi veľkými spoločnosťami a oveľa viac (pozrite "Informácie o téme" - doplnené po dokončení).

 • Krok 4 Nechajte študentov priradiť jednotlivé kroky v rámci výrobného reťazca k najdôležitejším zainteresovaným stranám (Zúčastnené strany).Vysvetlite, čo znamená zainteresovaná strana (informačné pole Zúčastnené strany). Niektoré etapy sa vzťahujú len na jednotlivé zainteresované strany, niektoré na viac ako jednu záujmovú skupinu. Diskutujte o tom, aké rôzne želania a ciele môžu mať tieto zainteresované strany. Ktoré želania a ciele sú kompatibilné? Ktoré si navzájom konkurujú?
 • Krok 5 Podľa príkladu informačného hárku Rozobratie ceny trička nakreslite na tabuľu prázdnu tabuľku (bez čísel). Študenti potom odhadujú, aký podiel z predajnej ceny 29 EUR na tričko spadá do každej zo záujmových skupín. Potom správne vyplňte tabuľku. V rámci reflexie sa pýtajte tieto otázky:
  • Je to to, čo ste očakávali?
  • Je toto rozdelenie spravodlivé ?
  • Aké to môže mať dôvody?
 • D
 • PU
 • A
M2
Obrázky "Globálne produkty"
M3
Karty "Etapy produkcie a krajiny"
M4
Karty "Zúčastnené strany"
M5
Informačný list "Rozobratie ceny trička"
Dodatočný materiál
 • mapa sveta
 • materiál na pripevnenie (magnet/lepiaca páska/špendlíky)

Ako, kto a kde vyrába oblečenie? Táto praktická stolová hra je o pochopení mnohých krokov vo výrobe odevu po celom svete.

Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(10 min.)

Okolo sveta oblečenia

Cieľ
 • Študenti sú schopní analyzovať poskytnuté informácie, identifikovať ekologické a sociálne výzvy spojené s globálnym odevným priemyslom a vysvetliť to niekomu inému.
Príprava
 • 1 kópia informačnej brožúry Sprievodca na skupinu a informačný list Pozvánka na výlet
 • 1 kópia Hracie karty na farebnom papieri na skupinu a Herná doska
 • Príprava triedy na nerušenú hru v malých skupinách
Realizácia
 • Vytvorte skupiny s max. 5 študentmi. Jeden z členov každej skupiny prevezme úlohu cestovného sprievodcu, ostatní preberajú úlohu novinárov. Dajte každej skupine informačný hárok Pozvánka na výlet a vysvetlite pravidlá hry (viď informačnú brožúrku Sprievodca). Cieľom hry je, aby študenti zhromaždili čo najviac možných informácií a potom ako novinári informovali zainteresovanú verejnosť o výzvach spojených s globálnym odevným priemyslom.

  Možné formáty:

  • Naplánujte panelovú diskusiu
  • Napíšte článok
  • Vytvorte pozvánku na tlačovú konferenciu
  • Vytvorte propagačné materiály
  • Napíšte koncept televízneho dokumentu

 • PU
M6
Informačný list "Sprievodca"
M7
Informačný list "Pozvánka na výlet"
M8
Karty
M9
Herná doska
Dodatočný materiál
 • farebný papier formátu A4
 • kúsky vlny a tkaniny
 • písacie potreby (podľa potreby)
 • ihly

Hlavná časť
(40 min.)

 • Študenti hrajú hru sami pod vedením cestovného sprievodcu. Ak je to potrebné, pomôžte sprievodcovi s jeho úlohou.
 • A

Domáca úloha (voliteľná)
(50 min.)

 • Študenti dokončia svoju úlohu (viď "Možné formáty" v kroku 1) ako domácu úlohu.

Študenti sa zaoberajú ľudskými právami a pracovným právom v odevnom priemysle a uvažujú o svojich vlastných profesijných želaniach a cieľoch.

Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(15 min.)

Ľudské pracovné podmienky

Pracovné právo? Čo je to a čo to má do činenia so mnou a s pracovníkmi v odevnom priemysle v Ázii? To je len príklad otázok ohľadom pracovného práva, na ktoré budú študenti odpovedať.

Cieľ
 • Študenti sú schopní presadiť svoje profesijné ciele, vymenovať základné pracovné zákony a argumentovať o ich dôležitosti pre seba a pre ostatných.
Príprava
 • 1 kópia kariet Pracovné právo
 • 1 kópia informačného hárku Práva v zamestnaní na študenta
 • Materiály na upevnenie (magnety, lepiaca páska, špendlíky)
Realizácia
 • Krok 1 Vytvorte so stoličkami kruh a pýtajte sa študentov (napríklad):
  • Mal už niekto z vás prácu (stáž, doma alebo na farme / v hoteli), alebo by niekto z vás chcel pracovať?
  • Za akých podmienok by ste chceli pracovať?
  • Pre koho a s kým by ste chceli pracovať?
 • Krok 2 Vysvetlite študentom, že ako zamestnanci majú určité základné práva, ktoré by sa mali dodržiavať. Predstavte im šesť práv znázornených na kartách Pracovné právo. Rozdajte informačné hárky Práva v práci a nechajte študentov prečítať ich nahlas. Rozložte karty Pracovné právo po miestnosti. Požiadajte študentov, aby stáli pri karte so zákonom, ktorý považujú za najdôležitejší. Potom položte nasledujúce otázky:
  • Ktorý zákon je podľa vás najdôležitejší a prečo?
  • Prekvapilo vás, že niektoré práva v týchto zákonoch chýbajú?
  • Prečo si myslíte, že práva na pracovisku sú dôležité?
 • Krok 3 Vysvetlite študentom, že ak v priebehu diskusie zmenia svoj názor, mali by prejsť k iným kartám. Opýtajte sa napríklad prečo sa ich názor zmenil. Keď si všetci študenti definitívne vyberú kartu, zdôraznite, že neexistujú žiadne správne alebo nesprávne odpovede, pretože všetky práva sú rovnako dôležité. Poznamenajte, že zamestnancom v mnohých krajinách ich práva odopierajú. Študenti sa dozvedia jeden príklad v cvičení "Kalpona Akter - životný príbeh z Bangladéša".
 • PU
M10
Karty "Pracovné právo"
M11
Informačný list "Práva v zamestnaní"
Dodatočný materiál
 • materiál na pripevnenie (magnet/lepiaca páska/špendlíky)

Diskusia
(30 min.)

"Kalpona Akter - životný príbeh z Bangladéša".

Každodenná realita jedného pracovníka odevnej výroby v Bangladéši a pôvodné texty medzinárodného pracovného práva: študenti majú k dispozícii nástroje na formulovanie zmien, ktoré by radi videli.

Cieľ
 • Študenti vedia popísať životnú situáciu pracovníka odevného priemyslu v Ázii, vymenovať pôvodné texty o medzinárodných pracovných zákonoch a na základe týchto informácií určiť, čo by chceli, aby sa zmenilo.
Príprava
 • Počítač s pripojením na internet a projektor na premietanie videa "V Bangladéši môžete bezpečne investovať" (9:25 min.)
 • 1 kópia informačného hárku Medzinárodné pracovné právo
 • Samolepiace bločky
Realizácia
 • Krok 1 Pustite video V Bangladéši môžete bezpečne investovať
 • Krok 2 Nech študenti poskytnú k filmu spätnú väzbu.
  • Ako sa vám páčil film?
  • Ako sa teraz cítite ?
  • Čo ste sa z tohto filmu dozvedeli?
 • Krok 3

  Vysvetlite študentom, že existujú komplexné medzinárodné normy a predpisy na ochranu pracovníkov, ktoré sú vo väčšine krajín kodifikované ako národné právo (viď Informačný list Medzinárodné pracovné právo. Tu sú dva príklady:

  • Všeobecná deklarácia ľudských práv
  • Základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP), špecializovaného orgánu OSN

  Prediskutujte so študentmi pracovné právo v teórii i v praxi. Na začiatok môžete nechať študentov nahlas prečítať informačný hárok Medzinárodné pracovné právo.

 • Krok 4

  Ako priestor na úvahu nechajte študentov doplniť nasledujúcu vetu na samolepiace bločky:

  • Pre Kalponu si prajem, aby všetci pracovníci v odevnom priemysle... "

  Z odpovedí študentov tiež môžete pre Kalponu vytvoriť strom želaní.

 • PU
 • D
M12
Informačný list "Medzinárodné pracovné právo"
Dodatočný materiál
 • smartfóny / počítač s prístupom na internet pre študentov
 • samolepiace bločky (post-it)

Študenti skúmajú svoju vlastnú zodpovednosť z pozície globálneho občana a oboznamujú sa s alternatívnymi formami správania.

Fáza Obsah Typ aktivity Médiá, Materiál

Úvod
(15 min.)

Módny test

Módnym testom študenti skúmajú svoje vlastné spotrebiteľské správanie a pochopia, že každý môže "konzumovať" módu vedome.

Cieľ
 • Študenti môžu zistiť svoje spotrebiteľské správanie, porovnať ho s ostatnými a preskúmať jeho sociálne a ekologické aspekty.
Príprava
 • 1 kópia pracovného hárku Módny test pre každého študenta
Realizácia
 • Krok 1 Rozdajte pracovný hárok Módny test a nechajte študentov vyplniť a vyhodnotiť výsledky. Ak je to potrebné, pomôžte im s tým.
 • Krok 2 Na tabuľu zapíšte, koľko študentov patrí do jednotlivých "módnych typov".
 • Krok 3 Opýtajte sa študentov, či sa s týmto módnym typom (prečo alebo prečo nie) identifikujú, a čo na nich sedí najviac v súvislosti s týmto druhom spotreby - študenti môžu vymenovať pozitívne alebo negatívne aspekty. Zdôraznite, že žiadny módny typ nie je lepší alebo horší ako ostatné a že všetky typy sa môžu naučiť konzumovať vedome.
 • A
 • PU
M13
Pracovné listy "Módny test"

Hlavná časť + diskusia
(30 min.)

Alternatívne formy správania

Od politiky k spotrebiteľovi, každý môže pomôcť zlepšiť pracovné podmienky. Študenti sa v malých skupinách zaoberajú tým, ako na to.

Cieľ
 • Študenti vedia hovoriť o potenciálnom vplyve rôznych zainteresovaných strán, dať dohromady konkrétne alternatívne formy správania a poskytnúť dôvody na podporu týchto foriem.
Príprava
 • 1 kópia informačného listu Alternatívne formy správania
 • Príprava tabuľky pomocou nasledujúcej šablóny:
  • Politika
  • Názov spoločnosti
  • Spotrebiteľ
  • Organizácia / mimovládna organizácia práv pracovníkov
Realizácia
 • Krok 1 Vytvorte štyri skupiny. Dajte každej skupine jednu z kariet z informačného hárku Alternatívne formy správania
 • Krok 2 Každá skupina číta svoje kartičky a prichádza s aspoň dvoma konkrétnymi predstavami o tom, ako by každá zo zúčastnených strán mohla zlepšiť pracovné podmienky vo výrobnom reťazci.
 • Krok 3 Študenti stručne predstavia svoje nápady skupine. Zapíšte ich nápady spoločne na tabuľu.
 • Krok 4 Diskutujte o týchto nápadoch v skupine. Je dôležité, aby sa každý návrh bral vážne. Ak je to vhodné, pridajte ich k alternatívnym formám správania.
 • Krok 5 Uzatvorte modul kolom spoločnej úvahy. Zamerajte sa na dosiahnutie osobnej úrovne so študentmi a na alternatívne správanie a spotrebiteľov.
 • D
M14
Informačný list "Alternatívne formy správania"