About

O projektu

Medtem ko evropske učilnice postajajo vse bolj raznolike in združujejo učence različnih identitet, je vedno več učiteljev po vsej Evropi postavljeno pred težavo, da ne zmorejo ustrezno izvajati pristopov za upravljanje te raznolikosti in le s težavo sledijo raznovrstnim potrebam posameznikov v svojih razredih. Namen tega projekta je ponuditi učiteljem izobraževalne strategije za kozmopolitsko angažiranje, izobraževanje o raznolikosti, filozofsko preizpraševanje in praktično uporabo teh načel v učilnicah. Gradiva bodo prispevala k pridobivanju veščin, potrebnih za aktivno sodelovanje v demokratičnih procesih, kritično mišljenje in življenje v raznolikih družbah, pa tudi za razmislek o človekovih pravicah, podnebnih spremembah, globalizaciji, pravični trgovini in potrošnji.

Kaj lahko tukaj najdete

Za dosego teh ciljev bomo združili ugotovitve in rezultate več uspešnih projektov in pobud, ki se izvajajo znotraj šolskih sistemov različnih evropskih držav. Med te projekte sodijo kurikulum za filozofijo z otroki, ki je bil razvit posebej z namenom spodbujanja kozmopolitskega angažiranja, poučevanje o raznolikosti s pomočjo multimedijskega pristopa in pristop globalnega učenja. Vsa gradiva bodo na voljo kot odprti viri izobraževanja in sicer na naši spletni izobraževalni platformi v vsaj šestih evropskih jezikih.

Platforma bo obsegala štiri glavna področja:

  • Kurikulum za izvajanje filozofije z otroki v učilnicah
  • Pripravljene module za poučevanje o raznolikosti in globalnih vprašanjih
  • Večjezično medijsko knjižnico z zbirko virov, gradiv in projektov v različnih državah
  • Napotke za uporabo gradiv v obliki učnih filmov

Poleg tega bo projekt ponudil izobraževanje izobraževalcev (na šolah in drugih institucijah, ki nudijo formalno in neformalno izobraževanje mladih) na spletu in v živo, z namenom, da izobraževalcem predstavi ideje projekta in jim omogoči učinkovito uporabo projektnih gradiv v svojih učilnicah.

Vsa gradiva bodo na voljo decembra 2019 na spletni strani projekta, ki bo dosegljiva v šestih jezikih (slovenski, angleški, italijanski, nemški, poljski in slovaški). Projekt se razvija s podporo programa Erasmus+.

Partnerji

Osem partnerjev iz petih držav: