Potovanje naših izdelkov Globalizacija v industriji oblačil

Uvod

Izhodiščne informacije in didaktična perspektiva

Večina naših oblačil in obutve je proizvedena v Aziji, Latinski Ameriki, Afriki in Vzhodni Evropi. Proizvodnja je premaknjena v te dežele predvsem zato, ker so delavci v drugih delih sveta veliko slabše plačani in imajo sindikati zelo malo vpliva. Posledica je, da so v proizvodnji naših oblačil človekove pravice in pravice iz dela kršene vsak dan. Da bi bili sposobni razumeti in razmišljati o soodvisnosti med lastnim potrošniškim obnašanjem, globalno ekonomijo in zelo slabimi delovnimi pogoji v tekstilnih tovarnah, je treba učence seznaniti s celotno tematiko iz različnih perspektiv. Ta modul je sestavljen v podporo učiteljem vseh predmetov, da bi lahko čimbolj uspešno vključili to problematiko v svoj pouk. Osnovna misel pri tem je, da sloni izhodiščna točka vsakega učnega procesa na življenjskih izkušnjah tistega, ki se uči.

Učni rezultati

Kompetence
Spreminjanje perspektive, ravnanje s kompleksnostjo, razumevanje raznolikosti, ustvarjanje povezav med lokalnimi in globalnimi konteksti
Teme/nacionalni kurikulum
Sposobnost urjenja kritične presoje v političnih procesih in delovanja na političnem področju; ekonomija, globalizacija, raznolikost;
 • Play
 • Primerna starost
  13-16
 • Časovni okvir
  4 x 45 min.
 • Potrebni pripomočki
  tabla/listna tabla; gumbi; kocka; prazne učne kartice; pametni telefon/računalnik z dostopom do interneta za učence; pripomočki za pritrjevanje (magneti/lepilni trak/bucike); kartice za moderiranje; šivanke; prazni listi za beležke; barvni A4-papir za tiskanje; pisala; računalnik z dostopom do interneta in priključenim projektorjem ; mobilni telefon ali druga naprava za snemanje; pisala (če je potrebno); bela tabla; koščki volne in blaga; računalniške delovne postaje ali mobilni terminali; zemljevid sveta;
 • Opis
  Majice, džins in mnogo drugega; naša garderoba nas popelje na potovanje po globalni oblačilni industriji, vključno z dobrimi in slabimi stranmi.
 • Predmeti/ Teme
  Biologija Komunikacija Kozmopolitske teme Dialog Raznolikost Angleščina Etika/religija Zemljepis Zgodovina Informacijska tehnologija Jezik Medijsko izobraževanje Politične študije Znaki Družbene vede/državljanska vzgoja Socialno učenje Simboli

Načrt učnih ur

Abbreviations:

 • D = Dejavnost
 • Di = Diskusija
 • SD = Skupinsko delo
 • DN = Domača naloga
 • DD = Delo v dvojicah
 • PŠU = Predhodna študija učitelja
 • MU = Mnenje učencev
 • PU = Prezentacije učencev
 • UP = Učiteljeva prezentacija

Naloži

Za uvod se učenci seznanijo s proizvodi iz svojega vsakdanjega življenja in tako spoznajo, da so tudi oni državljani sveta.

Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(15 min.)

Globalizacijski bingo

Za začetek učenci igrajo igro globalizacijski bingo. V igri se naučijo prepoznati in razmišljati o globalnih povezavah in o tem, kako vplivajo na njihova življenja.

Cilj
 • Učenci so sposobni prepoznati globalne povezave ter razmišljati in razpravljati o njih in o tem, kako vplivajo na resničnost v njihovem vsakdanjem življenju.
Priprava
 • ena kopija delovnega lista Globalizacijski bingo na učenca
 • Če je potrebno, eno pisalo na učenca
Izvedba
 • Korak 1 Razdelite delovni list »Globalizacijski bingo« in po potrebi tudi pisala, potem pa razložite pravila igre. Učenci naj se sprehajajo po učilnici in drug drugemu zastavljajo vprašanja (glej delovni list »Globalizacijski Bingo«). Če oseba odgovori na vprašanje z »da«, lahko vpiše svoje ime v polje, v katerem je natisnjeno vprašanje. Kdor zbere vsaj devet (različnih) podpisov v devetih (različnih) poljih, lahko zavpije »BINGO«.
 • Korak 2 Potem ko je večina zavpila »BINGO«, učence povabite, da v krogu sedejo na tla in se pogovorijo o aktivnosti. Vprašate jih na primer:
  • Ali ti je bila vaja všeč?
  • Ali se ti je zdela ta vaja lahka/ težka?
  • Ali si se naučil/-a kaj novega? Če ne, zakaj ne?
  • Ali si se naučil/-a kaj zanimivega o kom drugem?
  • Na katero vprašanje ste najbolj pogosto odgovorili z »da«? Na katera vprašanja ste odgovorili z »da« najmanj pogosto?
  • Ali si presenečen/-a nad tem, koliko stvari je v tvojem življenju povezanih z globalizacijo?
 • D
M1
Delovni list »Globalizacijski bingo«
Dodatni pripomočki
 • pisala (če je potrebno)

Glavni del + razprava
(30 min.)

Kdo je v resnici naredil mojo majico?

Na osnovi listov skupaj z učenci razmislite o kompleksnosti mednarodne delitve dela in njenih akterjih ter ugotovite, koliko kateri akter zasluži na kosu oblačila.

Cilj
 • Učenci lahko opišejo globalizirani proces proizvodnje oblačil, k posameznim fazam proizvodnje razvrstijo interesne skupine oziroma deležnike in ugotovijo njihov delež pri dobičku.
Priprava
 • Za vsakega učenca pripravite po eno kopijo fotografij »Globalni proizvodi«, kartic »Proizvodne faze in države« in »Interesne skupine« ter informativnega lista »Cenovna razčlenitev za majico«
 • Zemljevid sveta
 • Material za pritrjevanje (magneti, lepilni trak, bucike)
Izvedba
 • Korak 1

  Naj učenci ugibajo, iz katere države oziroma regije prihaja največ:

  • bombaža (Kitajska)
  • banan (Indija)
  • nogometnih žog (Pakistan)
  • kakavovih zrn (Slonokoščena obala)
  • kavnih zrn (Brazilija)
  • usnjenih izdelkov (Indija)

  Označite ta mesta na zemljevidu sveta s pomočjo slik Globalni proizvodi in materiala za pritrjevanje.

 • Korak 2 Prosite učence, naj na oblačilih, ki jih nosijo, pogledajo, kje so bila izdelana (Made in xy). Za vsako informacijo pritrdite magnet ali nekaj podobnega na zemljevid sveta.
 • Korak 3

  Opozorite učence na fotografijo bombaža (»Globalni proizvodi«) in jih vprašajte, če si znajo predstavljati, kako iz teh vlaken nastane majica. Pritrdite kartice »Proizvodne faze in države« v poljubnem zaporedju na tablo ali pa jih položite po tleh.

  Učenci imajo za nalogo, da jih razvrstijo v pravilnem zaporedju. Potem naj na zemljevidu sveta poiščejo države, kjer se odvijajo posamezne faze proizvodnje. Da bi ponazorili pot od prve do zadnje točke, lahko uporabijo volno ali nitko. Omenite nekatere probleme v proizvodnji: okoljske probleme zaradi pridelave bombaža, kršitev pravic delavk in delavcev v tovarnah, konkurenco med koncerni in še veliko več (glejte »Informacije o temi« – dodano po dokončanju).

 • Korak 4 Učenci naj k posameznim fazam v proizvodni verigi uvrstijo najvažnejše interesne skupine (list »Interesne skupine«). Pojasnite jim, kaj je interesna skupina (informacija »Interesne skupine«). Nekatere faze se nanašajo samo na posamezne interesne skupine, druge pa na več kot samo eno interesno skupino. Pogovorite se o tem, kakšne želje in cilje lahko imajo različne interesne skupine. Katere želje in cilji so združljivi? Kateri pa si konkurirajo?
 • Korak 5 Po vzoru informativnega letaka »Cenovna razčlenitev za majico« narišite na tablo prazno tabelo (brez številk). Učenci naj ocenijo, kakšen del prodajne cene majice, ki stane 29 evrov, pripade kateri interesni skupini. Potem tabelo pravilno dopolnite. V razmislek o tem, kar so slišali, jim postavite naslednja vprašanja:
  • Ali je to tisto, kar si pričakoval/-a?
  • Ali meniš, da je to pravična delitev?
  • Kaj bi bil lahko temu vzrok?
 • Di
 • MU
 • UP
 • D
M2
Slike »Globalni proizvodi«
M3
Kartice »Proizvodne faze in države proizvajalke«
M4
Kartice »Interesne skupine«
M5
Informativni list »Cenovna razčlenitev za majico«
Dodatni pripomočki
 • zemljevid sveta
 • pripomočki za pritrjevanje (magneti/lepilni trak/bucike)

Kako in kje izdelujejo oblačila, in kdo jih izdeluje? Pri tej igri gre za dojemanje in razumevanje številnih proizvodnih faz, ki se odvijajo po vsem svetu.

Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

Skozi svet oblačil

Cilj
 • Učenci znajo analizirati predstavljene informacije, prepoznati ekološke in družbene izzive globalne oblačilne industrije ter jih predstaviti tretjim osebam.
Priprava
 • 1 kopija informativne knjižice »Turistično vodenje« in informativnega lista »Vabilo na potovanje« na skupino
 • 1 kopija »igralnih kart« na barvnem papirju in »igralne plošče« na skupino
 • Priprava učilnice za nemoteno igro v majhnih skupinah
Izvedba
 • Oblikujte skupine, ki naj štejejo največ pet učencev. Eden od članov skupine prevzame vlogo vodiča, ostali v skupini pa so novinarji. Razdelite skupinam informativni list »Vabilo na potovanje« in pojasnite učencem pravila igre (glejte informativno knjižico Turistično vodenje ). Cilj igre je, da učenci zberejo čimveč informacij, da lahko potem kot skupina novinarjev zainteresirano javnost seznanijo z izzivi globalne oblačilne industrije.

  Mogoče oblike so:

  • Načrtovanje skupne razprave
  • Pisanje članka
  • Priprava vabila na tiskovno konferenco
  • Priprava informativnega kompleta za medije
  • Pisanje koncepta za televizijski dokumentarni film

 • UP
M6
Informativni list »Turistično vodenje«
M7
Informativni list »Vabilo na potovanje«
M8
Kartice
M9
Igralna plošča
Dodatni pripomočki
 • barvni A4-papir za tiskanje
 • koščki volne in blaga
 • pisala (če je potrebno)
 • šivanke

Glavni del
(40 min.)

 • Učenci pod vodstvom vodiča samostojno igrajo igro. Če je potrebno, vodiču pomagajte.
 • D

Domača naloga (neobvezno)
(50 min.)

 • Učenci vajo dokončajo za domačo nalogo (glejte »Mogoče oblike« v 1. koraku).
 • DN

Učenci se seznanijo s človekovimi pravicami in delovnim pravom v oblačilni industriji in se pogovorijo o svojih osebnih poklicnih željah in ciljih.

Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(15 min.)

Človeka dostojni pogoji dela

Delovno pravo? Kaj je to in kaj ima opraviti z menoj in šiviljami v Aziji? To je samo eno od vprašanj, na katera bodo odgovorili učenci.

Cilj
 • Učenci se znajo zavzeti za svoje poklicne cilje, imenovati osnovne delovne zakone in z argumenti poudariti njihovo pomembnost zanje in za druge.
Priprava
 • 1 kopija kartic »Delovno pravo«
 • Vsak učenec dobi kopijo informativnega lista »Pravice na delovnem mestu«
 • Material za pritrjevanje (magneti, lepilni trakovi, bucike)
Izvedba
 • Korak 1 Stole postavite v krog in vprašajte učence (nekaj primerov):
  • Ali je bil kdo izmed vas že kdaj zaposlen (delo med počitnicami/doma na kmetiji/v gostilni) oziroma ali bi se kdo od vas želel zaposliti?
  • Pod kakšnimi pogoji bi radi delali?
  • Za koga in s kom bi radi delali?
 • Korak 2 Pojasnite učencem, da imajo kot delojemalci nekatere osnovne pravice, katerih spoštovanje naj pričakujejo. Predstavite jim šest pravic s kartic »Delovno pravo« (M4). Razdelite informativni list »Pravice na delovnem mestu«, ki naj ga učenci preberejo na glas. Medtem po učilnici na različnih mestih pritrdite kartice »Delovno pravo«. Potem prosite učence, da se postavijo k tisti kartici, na kateri je po njihovem mnenju zapisana najpomembnejša pravica. Nato jih vprašajte:
  • Katera pravica je po vašem mnenju najpomembnejša in zakaj?
  • Ali določene pravice v zakonu manjkajo oziroma ali vas je kaj presenetilo?
  • Kaj menite, zakaj so pravice na delovnem mestu pomembne?
 • Korak 3 Pojasnite učencem, da se lahko postavijo k drugi kartici, če so med razpravo spremenili mnenje. V tem primeru vprašajte, zakaj se je njihovo mnenje spremenilo. Ko so se učenci dokončno odločili za eno kartico, poudarite, da ni pravilnih ali napačnih odgovorov in da so vse pravice enako pomembne. Opozorite skupino, da so delojemalkam in delojemalcem v mnogih državah njihove pravice kršene. Tak primer lahko spoznajo v vaji »Kalpona Akter – življenjska zgodba iz Bangladeša«.
 • UP
 • MU
M10
Kartice »Delovno pravo«
M11
Informativni list »Pravice na delovnem mestu«
Dodatni pripomočki
 • pripomočki za pritrjevanje (magneti/lepilni trak/bucike)

Razprava
(30 min.)

Kalpona Akter – življenjska zgodba iz Bangladeša

Osebna življenjska resničnost šivilje iz Bangladeša in izvorna besedila mednarodnega delovnega prava: učenci dobijo orodje, da lahko izrazijo vse tisto, kar mislijo, da bi bilo treba izboljšati.

Cilj
 • Učenci lahko opišejo resnično življenje šivilje iz Azije, imenujejo izvorna besedila mednarodnega delovnega prava in na osnovi tega pripravijo svoje želje za izboljšave.
Priprava
 • Računalnik z dostopom do interneta in projektor za prikaz videoposnetka »You can safely invest in Bangladesh« (»V Bangladešu lahko varno investirate«) (9:25 min.)
 • 1 kopija informativnega lista »Mednarodno delovno pravo« (M4)
 • Kartice za moderiranje
Izvedba
 • Korak 1 Prikažite videoposnetek »You can safely invest in Bangladesh«
 • Korak 2 Učenci naj na kratko predstavijo svoje vtise:
  • Kako vam je bil film všeč?
  • Kako se zdaj počutite?
  • Kaj ste se iz tega filma naučili?
 • Korak 3

  Razložite učencem, da obstajajo za zaščito delavcev obsežne mednarodne norme in pravila, ki so v večini držav zapisana v nacionalnih zakonih (glej informativni list »Mednarodno delovno pravo«). Dva primera:

  • Splošna deklaracija človekovih pravic
  • Temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD), specializirane agencije Organizacije združenih narodov

  Pogovorite se z učenci o delavskih pravicah v teoriji in praksi. Za začetek lahko na glas preberete dele informativnega lista »Mednarodno delovno pravo« (M4).

 • Korak 4

  Za razmislek naj učenci na moderacijskih karticah dopolnijo naslednji stavek:

  • Za Kalpono in vse delavke, ki delajo v tekstilni industriji, si želim, da ....

  Z željami učencev lahko oblikujete drevo želja za Kalpono.

 • UP
 • Di
M12
Informativni list »Mednarodno delovno pravo«
Dodatni pripomočki
 • pametni telefon/računalnik z dostopom do interneta za učence
 • kartice za moderiranje

Učenci razmislijo o svoji lastni odgovornosti kot državljanke in državljani sveta ter se seznanijo z alternativami oblikami delovanja.

Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(15 min.)

Test o modi

Na podlagi testa o modi učenci razmislijo o svojem lastnem potrošniškem obnašanju in spoznajo, da je lahko vsak ozaveščen potrošnik mode – tudi brez dvignjenega kazalca.

Cilj
 • Učenci lahko prepoznajo svoje potrošniško vedenje, ga primerjajo z drugimi ter raziskujejo njegove družbene in ekološke vidike.
Priprava
 • 1 kopija delovnega lista »Test o modi« na učenca
Izvedba
 • Korak 1 Razdelite učencem delovni list »Test o modi«. Učenci naj ga lastnoročno izpolnijo in ocenijo. Po potrebi jim pomagajte pri vrednotenju.
 • Korak 2 Zapišite na tablo, koliko učencev pripada posameznim »modnim tipom«.
 • Korak 3 Vprašajte učence, ali se lahko s temi modnimi tipi poistovetijo (zakaj ali zakaj ne) in kaj jim je na modnih tipih izstopajoče – učenci lahko naštejejo pozitivne in negativne vidike. Poudarite, da noben modni tip ni boljši ali slabši od drugih in da lahko vsi, vsak na svoj način, ozaveščeno trošijo.
 • D
 • MU
 • UP
M13
Delovni list »Test o modi«

Glavni del + razprava
(30 min.)

Alternativna vedenja

Vsi, od politike pa vse do mene kot potrošnika, lahko prispevajo k izboljšanju delovnih pogojev. Kako, pa bodo ugotavljali učenci pri delu v skupinah.

Cilj
 • Učenci lahko govorijo o možnostih vplivanja, ki jih imajo posamezni deležniki, pripravijo konkretna alternativna vedenja in ta tudi utemeljijo.
Priprava
 • 1 kopija informativnega letaka »Alternativna vedenja«
 • Priprava table po naslednjem vzorcu:
  • Politika
  • Podjetje z blagovno znamko
  • Potrošnik
  • Organizacija za pravice delavcev/NVO
Izvedba
 • Korak 1 Oblikujte štiri skupine. Vsaki skupini dajte eno od kartic informativnega lista »Alternativna vedenja«.
 • Korak 2 Vsaka skupina prebere svojo kartico in pripravi vsaj dve konkretni ideji, kako lahko vsakokratni deležnik izboljša delovne pogoje v proizvodni verigi.
 • Korak 3 Učenci na kratko predstavijo svoje ideje skupini. Zberite vse njihove ideje na tabli.
 • Korak 4 O idejah se pogovorite v skupini. Pomembno je, da k vsakemu predlogu pristopite resno. Po potrebi dopolnite alternativna vedenja.
 • Korak 5 Modul zaključite s skupnimi razmišljanji. Pri tem se osredotočite na osebno raven učencev in alternativna vedenja potrošnikov.
 • PU
 • Di
 • MU
M14
Informativni list »Alternativna ravnanja«