Mišljenje Ta modul učiteljem in učencem ponuja orodje za razmišljanje o procesu mišljenja, o pomenu pojmov in o jeziku.

Uvod

Izhodiščne informacije in didaktična perspektiva

Filozofija za otroke (FZO) je pristop, ki ga je razvil profesor Matthew Lipman, na katerega so vplivali pedagoški psihologi in filozofi, med njimi Vigotski, Piaget in Dewey, pa tudi tradicija sokratskega dialoga. FZO gradi na mišljenju višjega reda (na kritičnem, ustvarjalnem in sočutnem mišljenju) in na sposobnostih poizvedovanja, utemeljevanja, poslušanja in dialoga. Otroke spodbuja k postavljanju njihovih lastnih filozofskih vprašanj. Usmerjevalec otroke podpira pri njihovem lastnem razmišljanju, utemeljevanju in raziskovanju, pa tudi pri razvijanju njihovih idej s pomočjo idej drugih v medsebojnem dialogu. Pri FZO usmerjevalec spodbuja pogovore med učenci o filozofskih vprašanjih, ki jih vodijo učenci sami. Vloga usmerjevalca je ključna za zagotovitev kakovostnega dialoga in napredka pa tudi vključenosti v izobraževalni program. S številnimi študijami je dokazano, da FZO vpliva na spoznavni, osebni, socialni in čustveni razvoj otrok. FZO otroke in mlade odrasle spodbuja k samostojnemu razmišljanju in k razvijanju sposobnosti dialoga.

Učni rezultati

Kompetence
Kritično mišljenje, sposobnosti utemeljevanja, preiskovanja, ustvarjanja, dialoga.
 • Play
 • Play
 • Play
 • Primerna starost
  10-14
 • Časovni okvir
  17 x 60 min.
 • Potrebni pripomočki
  tabla/listna tabla; pripomočki za pritrjevanje (magneti/lepilni trak/bucike); barvni A4-papir za tiskanje;
 • Predmeti/ Teme
  Komunikacija Dialog Jezik

Načrt učnih ur

Abbreviations:

 • D = Dejavnost
 • Di = Diskusija
 • SD = Skupinsko delo
 • DN = Domača naloga
 • DD = Delo v dvojicah
 • PŠU = Predhodna študija učitelja
 • MU = Mnenje učencev
 • PU = Prezentacije učencev
 • UP = Učiteljeva prezentacija

Naloži

Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Mišljenje, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Kopija miselnega oblačka
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj med učence razdeli kopije vaje Mišljenje in misli, predstavi temo in učence povabi, naj preberejo vprašanja v besedilu.
 • PŠU
 • UP
M1
Vodilna zamisel »Mišljenje«
M2
Vaja »Mišljenje in misli«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci skušajo razmišljati o vprašanjih v vaji Mišljenje in misli in o svojem miselnem procesu.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Učenci svoje ugotovitve delijo s sošolci, nato pa učitelj med njimi spodbudi pogovor o razmerju med mišljenjem in mislimi.
 • Učenci lahko svoje predstave o mišljenju zapišejo ali jih narišejo v miselni oblak.
 • D
 • Di
 • PU
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj/ica vnaprej preuči vodilno zamisel Utemeljevanje in vaje Navajanje razlogov, Navajanje razlogov in razlag in Induktivno sklepanje za spodbuditev zavedanja logičnega mišljenja pri oblikovanju sklepov ali sodb.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj med učence razdeli kopije vaj Navajanje razlogov, Navajanje razlogov in razlag, Induktivno sklepanje in Hipotetično sklepanje. Nato predstavi temo in učence povabi, naj preberejo vprašanja v besedilu.
 • PŠU
 • UP
 • MU
M3
Vodilna zamisel »Razmišljanje«
M4
Vaja »Navajanje razlogov«
M5
Vaja »Navajanje razlogov in razlag«
M6
Vaja »Induktivno sklepanje«
M7
Vaja »Hipotetično sklepanje – razmišljanje z izjavami 'če …, potem …'«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci razmišljajo, ali ljudje navajajo dobre razloge – navesti morajo tudi razloge za svoje odgovore v gradivu Navajanje razlogov. Nato se posvetijo vaji Navajanje razlogov in razlag, potem pa še vajama Induktivno sklepanje in Hipotetično sklepanje, s pomočjo katerih se naučijo razlikovati med navajanjem razlogov in navajanjem razlag.
 • D

Razprava
(35 min.)

 • Učenci svoje ugotovitve delijo s sošolci, nato pa učitelj/ica spodbudi razpravo in jih povabi, naj se spomnijo svojih lastnih primerov.
 • Navajanje razlogov in navajanje razlag
 • S pomočjo primerov oblikujte splošna pravila.
 • Vadite izjave »če …, potem …«.
 • Di
 • PU
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj/ica vnaprej preuči vodilno zamisel Osnovne predpostavke, da se seznani s predpostavkami.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica med učence razdeli kopije vaje Odkrivanje osnovnih predpostavk. Nato predstavi temo in učence povabi, naj odkrijejo osnovne predpostavke in različna Umska dejanja.
 • PŠU
 • UP
M8
Vodilna zamisel »Osnovne predpostavke«
M9
Vaja »Odkrivanje osnovnih predpostavk«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci skušajo odkriti osnovne predpostavke in raziskujejo umska dejanja.

Razprava
(40 min.)

 • Nato svoje ugotovitve delijo s sošolci in razmišljajo o procesu raziskovanja.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Sanjanje, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Kos papirja za risanje
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica med učence razdeli kopije vaje Sanjanje. Predstavi temo in učence povabi, naj preberejo vprašanja v besedilu.
 • PŠU
 • UP
M11
Vodilna zamisel »Sanjanje«
M12
Vaja »Sanjanje«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci skušajo razmišljati o vprašanjih v vaji in o sanjanju.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Učenci svoje ugotovitve delijo s sošolci, nato pa učitelj/ica med njimi spodbudi pogovor o sanjanju.
 • Učenci lahko svoje predstave o sanjanju zapišejo ali narišejo.
 • D
 • Di
 • PU
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Dobri razlogi, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica med učence razdeli kopije vaj Ustreznost razlogov in Dobri razlogi, predstavi temo in učence povabi, naj preberejo besedilo in poiščejo merila za dobre in slabe razloge.
 • PŠU
 • UP
M13
Vodilna zamisel »Dobri razlogi«
M14
Vaja »Ustreznost razlogov«
M15
Aktivnost »Dobri razlogi«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci razmišljajo o razlogih, podanih v vajah Ustreznost razlogov in Dobri razlogi.
 • DD

Razprava
(30 min.)

 • Učenci svoje ugotovitve delijo s sošolci, nato pa učitelj/ica med njimi spodbudi pogovor o dobrih razlogih in merilih za njihovo ustreznost.
 • Di
 • PU
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Razmerje med deli in celoto, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica med učence razdeli kopije vaje Razmerje med deli in celoto, predstavi temo in učence povabi, naj preberejo vprašanja v besedilu.
 • PŠU
 • UP
M16
Vodilna zamisel »Razmerje med deli in celoto«
M17
Vaja »Razmerje med deli in celoto«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci skušajo odgovoriti na vprašanja v vaji in pojasniti razmerje med deli in celoto.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Učenci svoje ugotovitve delijo s sošolci, nato pa učitelj/ica med njimi spodbudi pogovor o razmerju med deli in celoto.
 • Di
 • PU
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Hipotetični silogizem, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica med učence razdeli kopije vaje Silogizem, predstavi temo in učence povabi, naj preberejo besedilo in poiščejo svoje sklepe za izjave »če, … potem …«
 • PŠU
 • UP
M18
Vodilna zamisel »Hipotetični silogizem: 'če, … potem …'«
M19
Vaja »Silogizem«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci razmišljajo o silogizmu in o svojih sklepih.
 • MU

Razprava
(35 min.)

 • Učenci svoje ugotovitve delijo s sošolci, nato pa učitelj/ica med njimi spodbudi pogovor o različnih primerih.
 • Di
 • PU
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Iskanje drugih možnosti, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica predstavi preprosto igro Za kaj se uporablja? in med učence razdeli vaje Iskanje drugih možnosti – merila Iskanje drugih možnosti za vsakdanje situacije in Druge možnosti. Nato predstavi temo in učence povabi k iskanju drugih možnosti.
 • PŠU
 • UP
M20
Vodilna zamisel »Iskanje drugih možnosti«
M21
Aktivnost »Za kaj se uporablja?«
M22
Vaja »Iskanje drugih možnosti – merila«
M23
Vaja »Iskanje drugih možnosti za vsakdanje situacije«
M25
Vaja »Druge možnosti«

Igra
(10 min.)

 • Igranje preproste igre
 • D
M21
Aktivnost »Za kaj se uporablja?«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci razmišljajo o vprašanjih v vajah in o svojem miselnem procesu.
 • MU
M22
Vaja »Iskanje drugih možnosti – merila«
M23
Vaja »Iskanje drugih možnosti za vsakdanje situacije«
M25
Vaja »Druge možnosti«

Razprava
(30 min.)

 • Učenci svoje ugotovitve delijo s sošolci, nato pa učitelj/ica med njimi spodbudi pogovor o iskanju drugih možnosti in merilih zanje.
 • Učenci lahko razmišljajo o konfliktnih situacijah in pred razredom uprizorijo igro/prizore.
 • D
 • Di
 • PU
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel »Iskanje drugih možnosti«, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica učence razdeli v skupine in jim naroči, naj si zamislijo konfliktno situacijo, nato pa naj pred razredom odigrajo predstavo/prizore.
 • PŠU
 • UP
M20
Vodilna zamisel »Iskanje drugih možnosti«
M24
Aktivnost »Kaj bi spremenili? Iskanje drugih možnosti«

Glavni del
(15 min.)

 • Vsaka skupina pripravi prizor in ga odigra pred razredom.
 • D

Razprava
(20 min.)

 • Nato učitelj/ica učence spodbudi, naj razmišljajo o različnih rešitvah za konflikte v prizorih.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Laganje, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica med učence razdeli kopije vaje Laganje, predstavi temo in učence povabi, naj preberejo vprašanja v besedilu.
 • PŠU
 • UP
M26
Vodilna zamisel »Laganje«
M27
Vaja »Laganje«

Glavni del
(10 min.)

 • Učenci razmišljajo o vprašanjih v vaji ter o laganju, razlogih in utemeljitvah.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Učenci svoje ugotovitve delijo s sošolci, nato pa učitelj/ica med njimi spodbudi pogovor o laganju.
 • Di
 • PU
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Resnica, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Pripravite listno tablo (flip chart)
Izvedba
 • Učitelj/ica na listno tablo napiše vprašanja za vajo Resnica, predstavi temo in učence povabi, naj preberejo vprašanja na listni tabli.
 • PŠU
 • UP
M28
Vodilna zamisel »Resnica«
M29
Vaja »Resnica«

Razprava
(40 min.)

 • Učitelj/ica spodbuja pogovor med učenci. Povabi jih, naj s sošolci razpravljajo o vprašanjih, ki se jim zdijo najpomembnejša. Ni jim treba odgovoriti na vsa vprašanja. Učitelj/ica naj omogoči filozofski dialog in naj vedno zahteva utemeljitev (odgovori z »da« ali »ne« niso dovoljeni).
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Resnica, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Pripravite list papirja
 • Pripravite svetilko
Izvedba
 • Učitelj/ica obesi rjuho tako, da je videti kot platno, in zadaj postavi svetilko. Zapre okna ali spusti žaluzije. Soba mora biti temna. Prižge svetilko. Preden jo prižge, med svetilko in rjuho postavi nekaj predmetov. Odvisno od razdalje med predmeti in lučjo bodo sence različno velike. Predmete skuša postaviti tako, da so manjši videti večji in obratno.
 • PŠU
 • UP
M28
Vodilna zamisel »Resnica«
M30
Aktivnost »Odstri tančico«

Glavni del
(15 min.)

 • Nato učitelj/ica vpraša učence, kaj vidijo v sencah, ki so projicirane na rjuho, na primer, kakšni sta velikost in barva predmetov. Nato dvigne rjuho in vsem pokaže, kaj je v resnici za njo.
 • D

Razprava
(35 min.)

 • Po koncu aktivnosti učitelj/ica učence povabi k razmišljanju o tem, koliko sredstev je mogoče uporabiti, da bi prišli do resnice, o tem, ali je lahko priti do resnice, in o tem, kdaj in ali lahko razumemo, da je nekaj resnično. Učitelj/ica učence povabi, naj svoje utemeljitve delijo s sošolci.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Resnica, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Učitelj/ica med učence razdeli kopije vaje Resnično ali neresnično in jim naroči, naj se odločijo, ali so izjave v besedilu resnične ali neresnične. Svoje odgovore naj utemeljijo.
 • PŠU
 • UP
M28
Vodilna zamisel »Resnica«
M31
Vaja »Resnično ali neresnično«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci samostojno rešujejo vajo.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Učitelj/ica učence povabi, naj delijo svoje ugotovitve, in jih vpraša po razlogih za njihove trditve. Tako spodbuja kritično mišljenje.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Resničnost, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Pripravite listno tablo (flip chart)
Izvedba
 • Učitelj/ica na listno tablo napiše vprašanja iz vaje Resničnost, predstavi temo in učence povabi k razmišljanju o pojmu resničnosti.
 • PŠU
 • UP
M32
Vodilna zamisel »Resničnost«
M33
Vaja »Resničnost«

Razprava
(35 min.)

 • Učitelj/ica med učenci spodbudi razpravo o vprašanjih na listni tabli. Učencem ni treba odgovoriti na vsa vprašanja. Učitelj/ica naj omogoči filozofski dialog in naj za vse odgovore učencev zahteva utemeljitev (odgovori z »da« ali »ne« niso dovoljeni).
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel »Resničnost«, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Pripravite veliko škatlo, rokavico, dolgo nogavico, lepilo.
 • Pripravite nekaj predmetov različnih oblik, ki jih boste položili v škatlo (eden izmed njih mora biti nekaj, česar učenci ne poznajo).
 • Postavite stole v krog
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Korak 1 Učitelj/ica odreže stopalo nogavice in in nanjo prišije rokavico. Na eni strani škatle naredi luknjo. Biti mora dovolj velika, da lahko vanjo sežemo z roko. Nato nogavico prilepi na rob luknje, tako da je rokavica v škatli. V škatlo položi nekaj predmetov različnih oblik; pet je dovolj, a eden izmed predmetov mora biti nekaj, česar učenci ne poznajo.
 • Korak 2 Učitelj/ica učence razdeli v štiri skupine. Drug za drugim naj roko vtaknejo v nogavico in otipajo predmete v škatli.
 • PŠU
 • UP
M32
Vodilna zamisel »Resničnost«

Igra
(20 min.)

 • Vsaka ekipa na list papirja zapiše predmete, za katere misli, da jih je prepoznala. Učitelj/ica zbere listke, odpre škatlo in učencem pokaže vsebino. Vsak prepoznani predmet je vreden eno točko. Zmaga ekipa, ki je prepoznala največ predmetov.
 • D

Glavni del
(15 min.)

 • Po koncu prejšnje aktivnosti učitelj/ica učence povabi, naj odgovorijo na vprašanja v vaji Kaj je to?
 • MU
M34
Aktivnost »Kaj je to?«

Razprava
(20 min.)

 • Nato učenci svoje ugotovitve delijo s sošolci in razmišljajo o preiskovalnem procesu, s pomočjo katerega so prepoznali predmete v škatli.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(15 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel »Resničnost«, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Pripravite list papirja
 • Pripravite svetilko
Izvedba
 • Korak 1 Učitelj/ica rjuho obesi tako, da je videti kot platno, in zadaj postavi svetilko. Zapre okna ali spusti žaluzije. Soba mora biti temna. Prižge svetilko.
 • Korak 2 Dva ali več učencev odigra nekaj prizorov, v katerih so njihova telesa na drugi strani videti popačena. Na primer: če je svetilka zraven rjuhe in se eden izmed učencev postavi poleg nje, bo njegova senca videti normalne velikosti. Če pa se drug učenec postavi na drugo stran svetilke in začne hoditi proti tistemu, ki je poleg nje, bo videti kot velikan, ki napada ubogo žrtev. Učitelj/ica pozove učence, naj s pomočjo domišljije ustvarijo različne zgodbe.
 • D
 • PŠU
 • UP
M32
Vodilna zamisel »Resničnost«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci odigrajo svoje izmišljene prizore, drugi pa so opazovalci.
 • PU

Razprava
(30 min.)

 • Po koncu aktivnosti učitelj/ica učence spodbudi k razmišljanju o tem, ali in v kakšnem smislu je zaznava opazovalcev drugačna od zaznave igralcev.
 • Di
Faza Vsebina Vrsta aktivnosti Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

Predhodna aktivnost
 • Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Resničnost, da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Priprava
 • Postavite stole v krog
 • Pripravite listno tablo (flip chart)
 • Med učence razdelite kopije vaj
Izvedba
 • Korak 1 Učitelj/ica med učence razdeli kopije vaje Je resnično ali ne?. Nato jih pozove, naj povedo, ali stvari v prvem delu besedila opredeljujejo kot resnične ali ne.
 • Korak 2 Medtem ko učenci rešujejo vajo, učitelj/ica na listno tablo napiše vprašanja iz drugega dela vaje.
 • PŠU
 • UP
M32
Vodilna zamisel »Resničnost«
M36
Vaja »Je resnično ali ne?«

Glavni del
(15 min.)

 • Učenci samostojno rešujejo vajo. Ko izpolnijo tabelo, na list papirja napišejo razloge za svoje odgovore.
 • MU

Razprava
(40 min.)

 • Ko dokončajo vajo, primerjajo odgovore s sošolci in skušajo odgovoriti na vprašanja, ki jih je učitelj/ica napisala na tablo. Pogovarjajo se o različnih pogledih.
 • Di