Какво мога да намеря тук?

grfs Get ready for school

This project aims to address the language preparation needs of preschool children from migrant families, providing parents with tools to foster their children's language competence and readiness for school.

Повече

sexedu SexEdu

Тук родителите могат да открият безплатни материали, предоставящи на децата сексуално възпитание по подходящ за възрастта им начин. Наръчник представя ценна информация и съвети, както и приложение, подпомагащо образованието на децата с помощта на изпълнени с фантазия истории и игри.

Повече

reflections Reflections

Безплатни и креативни учебни материали, видеа и медийна библиотека към четири теми подпомагат овладяването на умения, необходими за активното участие в демократичните процеси, критическото мислене и живота в плуралистичните общества.

Повече

media Media

Порталът за детски учителки, учители и родители предлага подходяща информация за въвеждането и използването на фотографията в детските градини, както и в медийната педагогика. Допълнително могат да се открият игрови дейности за приложение в детската градина или дома, допринасящи за откриването на фотографията.

Повече

divedu DivEdu

На безплатно разположение на тази страница са иновативен разнообразен образователен пакет, състоящ се от ръководство, методи и тренинг на компетенциите. Проектът предлага въведение в темата за разнообразието, както и задълбочени знания по отношение социалното, културно и полово разнообразие. Забавлението е предварително програмирано за групите от всични възрасти чрез прилагане на игрови и активни методи.

Повече

sel Fostering Social and Emotional Learning in Kindergartens

The project aims to develop easily accessible, tested, and free materials for kindergarten teachers on the topic of Social and Emotional Learning (SEL).

Повече

each EACH - Early Childhood and Sustainable Citizenship Routes in the Digital Era

The project aims to nurture and develop key digital skills in preschools, focusing on sustainability and collaborative knowledge-building to foster critical thinking, social skills, and metacognitive abilities, ensuring that digital transformation enhances fairness and equity globally.

Повече

cyberhelp CyberHelp

Основна информация за кибер-тормоза, както и обучителни материали, подходящи за използване от учители и педагози. Всички материали, видеа, както и една медиатека, са на безплатно разположение и могат да се интегрират в социалните дейности, както и в училището.

Повече

ipus ipus4family

Интерактивната платформа стимулира запознаването на семействата с интернет порнографията и секстинга. Безплатно от платформата могат да се свалят обучителни модули за интервенция и ранно разпознаване чрез провеждане на разговори, както и онлайн-уроци за превенция и предаване на знания при боравенето с дигитални медии.

Повече

monda monda

Уеб сайтът има за цел да предостави информация за проблеми, свързани с глобализирания и взаимозависим свят.

Повече