Mida ma siit leian?

grfs Get ready for school

This project aims to address the language preparation needs of preschool children from migrant families, providing parents with tools to foster their children's language competence and readiness for school.

Rohkem

sexedu SexEdu

Lapsevanemad leiavad tasuta materjale, mis aitavad lastel eakohaselt ja tundlikult läheneda seksuaalkasvatuse teemale. Käsiraamat pakub väärtuslikku teavet ja praktilisi nõuandeid ning rakendus toetab laste seksuaalkasvatust lühikeste fantaasiarikaste lugude ja mängude abil.

Rohkem

reflections Reflections

Loomingulised tasuta õppematerjalid, videod ja meediakogu nelja teemaderingi kohta toetavad nende oskuste omandamist, mis on vajalikud aktiivseks osalemiseks demokraatlikes protsessides, kriitiliseks mõtlemiseks ja elamiseks pluralistlikus ühiskonnas.

Rohkem

media Media

Lasteaiaõpetajatele, õpetajatele ja lapsevanematele mõeldud portaal pakub kogu asjakohast teavet fotograafia tutvustamise ja kasutamise kohta lasteaias ning meediahariduse aluseid. Lisaks leiab siit mängulisi tegevusi, mis aitavad nii lasteaias kui kodus avastada fotograafia maailma.

Rohkem

divedu DivEdu

Sellel leheküljel on tasuta saadaval uuenduslik mitmekesisuse koolituspakett, mis koosneb käsiraamatust, metoodikast ja pädevuskoolitusest. Projekt pakub sissejuhatust mitmekesisuse teemasse ja süvendatud teadmisi sotsiaalse, kultuurilise ja soolise mitmekesisuse valdkonnast. Mänguline ja aktiivne lähenemine teeb selle lõbusaks igas vanuses rühmadele.

Rohkem

sel Fostering Social and Emotional Learning in Kindergartens

The project aims to develop easily accessible, tested, and free materials for kindergarten teachers on the topic of Social and Emotional Learning (SEL).

Rohkem

each EACH - Early Childhood and Sustainable Citizenship Routes in the Digital Era

The project aims to nurture and develop key digital skills in preschools, focusing on sustainability and collaborative knowledge-building to foster critical thinking, social skills, and metacognitive abilities, ensuring that digital transformation enhances fairness and equity globally.

Rohkem

cyberhelp CyberHelp

Põhiteave küberkiusamise kohta ning õppematerjalid õpetajatele ja kasvatajatele. Kogu materjal ning videod ja meediakogu on tasuta kättesaadavad ja neid saab integreerida igapäevasesse sotsiaaltöösse ja kooliellu.

Rohkem

ipus ipus4family

Interaktiivne platvorm edendab perede harimist internetiporno ja sekstimise kohta. Platvormilt saab tasuta alla laadida vestlusjuhenditena pakutavaid õppemooduleid sekkumiseks ja varaseks avastamiseks ning veebipõhiseid õppeüksusi ennetamiseks ja teadmiste edasiandmiseks digitaalse meedia käsitlemisel.

Rohkem

monda monda

Selle veebisaidi eesmärk on anda teavet globaalsete teemade kohta, millega oleme seotud tänu üleilmastumisele.

Rohkem