Przygotuj się do szkoły!

O projekcie

W 2018 r. w Unii Europejskiej przebywało około 6,9 mln dzieci-migrantów, którym często brakuje wystarczającej znajomości języka kraju goszczącego, co utrudnia im osiągnięcie gotowości szkolnej.

Niniejszy projekt ma na celu zaspokojenie potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin migrantów, zapewniając im i ich rodzicom narzędzia wspierające rozwój kompetencji językowych dzieci i ich gotowość do podjęcia nauki w szkole.

W ramach projektu opracowana zostanie kompleksowa platforma dla rodziców i nauczycieli dzieci migrantów, której celem będzie promocja rozwoju wielojęzycznego i kompetencji międzykulturowych. Dodatkowo stworzona zostanie aplikacja e-learningowa, umożliwiająca nabycie podstawowego słownictwa w języku docelowym i w ten sposób przygotowująca dzieci do podjęcia nauki w szkole w kraju goszczącym. Aplikacja będzie dostępna w czterech językach: niemieckim, litewskim, polskim i słoweńskim.

Ponadto w ramach projektu zostanie opracowany poradnik dla rodziców dzieci migrantów, zawierający wskazówki do pracy z dziećmi w celu wsparcia ich rozwoju wielojęzycznego, tj. zarówno języka rodzimego, jak i języka edukacji szkolnej. Zasadniczo projekt ma na celu zwiększenie dostępności materiałów e-learningowych dla rodziców i dzieci migrantów.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Partner organisations