τίτλος

Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε τον ιστότοπό μας. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών του ιστότοπού μας. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη φύση και την έκταση της συλλογής, της επεξεργασίας και της χρήσης προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τις ακόλουθες υπηρεσίες (εφεξής αναφερόμενες στο εξής ως "Διαδικτυακές υπηρεσίες"): η χρήση της ιστοσελίδας μας. τη χρήση των λειτουργιών, των δραστηριοτήτων και του περιεχομένου που σχετίζεται με τον ιστότοπό μας · τη χρήση των εξωτερικών μας ιστότοπων σε κοινωνικά δίκτυα.

τίτλος

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Γερμανία

Τα στοιχεία επικοινωνίας που δημοσιεύουμε στο πλαίσιο της υποχρέωσής μας να παρέχουμε νομική ειδοποίηση για τον ιστότοπό μας ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται από τρίτους για να μας στέλνουν πληροφορίες και διαφημίσεις, εκτός εάν έχουμε ζητήσει ρητά την αποστολή αυτών των πληροφοριών και διαφημίσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε νομικά μέτρα σε περίπτωση που λάβουμε ανεπιθύμητα διαφημιστικά στοιχεία (π.χ. ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το [gdpr = 37] άρθρο 37 [/ gdpr] του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ορίσουμε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων εταιρείας, δεν έχουμε συγκεκριμένο άτομο υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων του οποίου η επαφή λεπτομέρειες που θα μπορούσαμε να δημοσιεύσουμε εδώ. Όμως, παρόλο που δεν έχουμε καθορισμένο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας, εξακολουθούμε να εκπληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων με την απαιτούμενη επαγγελματική φροντίδα.

τίτλος

υπότιτλος

Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ή την επικοινωνία με ένα άτομο, π.χ. όνομα, διεύθυνση, διευθύνσεις email κ.λπ. ενός ατόμου

Λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω ορισμό, οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας μπορούν γενικά να χρησιμοποιηθούν χωρίς ο χρήστης να παρέχει προσωπικά δεδομένα. Με βάση τα δεδομένα που συνήθως αποθηκεύουμε, δεν θα είμαστε σε θέση ούτε να αναγνωρίσουμε ούτε να επικοινωνήσουμε με έναν χρήστη.

Εκτός από την επιλογή της χρήσης των Υπηρεσιών μας απλώς για την απόκτηση πληροφοριών, προσφέρουμε επίσης μια σειρά από άλλες υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Σε αυτήν την περίπτωση, γενικά θα πρέπει να παρέχετε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. η πολιτική επεξεργασίας δεδομένων που έχουμε ορίσει παραπάνω θα ισχύει και για αυτόν τον τύπο προσωπικών δεδομένων.

Μερικές φορές θα αναθέσουμε σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας. Επιλέγουμε και αναθέτουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας τη δέουσα προσοχή. υπόκεινται στην κατεύθυνσή μας και παρακολουθούνται τακτικά. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες σε περιπτώσεις όπου αναθέτουμε στους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν συγκεκριμένες λειτουργίες για τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας ή όπου επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς. Σε αυτό το πλαίσιο, θα σας ενημερώσουμε επίσης για τα κριτήρια που θα εφαρμόσουμε για την περίοδο για την οποία τα προσωπικά δεδομένα θα αποθυκεύονται

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους σε περιπτώσεις όπου συνεργαζόμαστε με συνεργάτες για να δώσουμε στους χρήστες μας την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως συμμετοχή σε ειδικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε διαγωνισμούς για να κερδίσουν βραβεία ή σύναψη συμβολαίου. Πιο αναλυτικές πληροφορίες για αυτό το ζήτημα παρέχονται παρακάτω στο πλαίσιο μιας περιγραφής κάθε συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

σκοπός της επεξεργασίας

Η αποθήκευση και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία των Διαδικτυακών Υπηρεσιών, π.χ. προκειμένου να παρέχουμε τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες στους χρήστες ή να επιτρέψουμε στους χρήστες να επικοινωνήσουν μαζί μας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να βελτιώσουμε τη λειτουργία των Online Υπηρεσιών μας και για να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών μας είναι ασφαλή.

επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, τα δεδομένα σας (όνομα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, εάν παρέχονται) και το μήνυμά σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας και του χειρισμού του ερωτήματός σας. Σύμφωνα με το [gdpr = 6] Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR [/ gdpr] ή [gdpr = 6] Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR [/ gdpr], ανάλογα με την περίπτωση, θα επεξεργαστούμε αυτόν τον τύπο δεδομένων για τον χειρισμό του ερωτήματός σας. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία του ερωτήματός σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εάν οι περιστάσεις δείχνουν ότι το εν λόγω ζήτημα έχει διευθετηθεί οριστικά και δεν εμποδίζονται οι υποχρεωτικές υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων για να διαγράψουμε τα δεδομένα.

τίτλος

Θα καταγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή μας μόνο εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποκλειστικά για να λάβετε πληροφορίες, δηλαδή εάν δεν κάνετε εγγραφή ή μετάδοση πληροφοριών σε εμάς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν δείτε τον ιστότοπό μας, θα συλλέξουμε τον τύπο των δεδομένων που περιγράφονται παρακάτω. Χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για τεχνικούς λόγους, προκειμένου να είμαστε σε θέση να εμφανίσουμε τον ιστότοπό μας σε εσάς και επίσης να εγγυηθούμε τη σταθερότητα και την ασφάλειά του. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων παρέχεται από το [gdpr = 6] Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR [/ gdpr].

Τα ακόλουθα δεδομένα θα συλλεχθούν σε αυτό το πλαίσιο: η διεύθυνση IP σας (ανώνυμη), η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματος, η διαφορά ζώνης ώρας με τη μέση ώρα του Γκρίνουιτς (GMT), το αντικείμενο του αιτήματος (πρόσβαση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα) , την κατάσταση πρόσβασης ή / και τον κωδικό κατάστασης HTTP, τον όγκο των δεδομένων που μεταδίδονται σε κάθε περίπτωση, τον ιστότοπο από τον οποίο μεταδόθηκε το αίτημα, το πρόγραμμα περιήγησής σας, το λειτουργικό σας σύστημα και την επιφάνεια εργασίας του, καθώς και τη γλώσσα και την έκδοση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής, τα δεδομένα θα διαγραφούν το αργότερο επτά ημέρες μετά την αποθήκευσή τους. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η διεύθυνση IP κάθε χρήστη θα διαγραφεί ή θα παραμορφωθεί. Επομένως, δεν θα είναι πλέον δυνατό να συσχετιστεί ο πελάτης που έχει πρόσβαση με τα δεδομένα.

Cookies

Τα cookie είναι μικρά αρχεία στον ιστότοπο στον οποίο έχει πρόσβαση ο υπολογιστής ενός χρήστη με τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης ιστού. Ο στόχος ενός cookie, σε μεταγενέστερο στάδιο, είναι να παρέχει στον διακομιστή τις πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη που έχει αποθηκεύσει το cookie. Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί τους δύο τύπους cookies που περιγράφονται παρακάτω. Το εύρος και ο τρόπος λειτουργίας τους εξηγούνται επίσης παρακάτω:

  • Τα προσωρινά cookie θα διαγραφούν αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτός ο τύπος cookie περιλαμβάνει ιδιαίτερα τα λεγόμενα cookie συνεδρίας. Τα cookie περιόδου λειτουργίας αποθηκεύουν το λεγόμενο "αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας" που επιτρέπει σε ένα cookie να εκχωρήσει τα διάφορα αιτήματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας στην κοινή συνεδρία που μοιράζονται όλα αυτά τα αιτήματα. Αυτό θα επιτρέψει στον διακομιστή μας να αναγνωρίσει τον υπολογιστή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Τα cookie περιόδου λειτουργίας θα διαγραφούν μόλις αποσυνδεθείτε ή κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.
  • Τα μόνιμα cookie διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση μιας προκαθορισμένης περιόδου. Αυτή η περίοδος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να αρνηθείτε, για παράδειγμα, να αποδεχτείτε cookie τρίτων ή καθόλου cookie. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του παρόντος ιστότοπου.

διαδικτυακή παρουσία στα κοινωνικά μέσα

Διατηρούμε μια διαδικτυακή παρουσία σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε με οποιοδήποτε άτομο, χρήστη και ενδιαφερόμενο μέρος που δραστηριοποιείται σε αυτά τα δίκτυα και πλατφόρμες και προκειμένου να τους παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις δικές μας δραστηριότητες. Εάν έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από αυτά τα δίκτυα ή πλατφόρμες, θα ισχύουν οι επιχειρηματικοί όροι και οι πολιτικές επεξεργασίας δεδομένων του σχετικού παρόχου.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην Πολιτική Απορρήτου μας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων (ενδιαφερόμενα άτομα) που επικοινωνούν μαζί μας μέσω κοινωνικών δικτύων ή πλατφορμών, π.χ. σε περίπτωση που τα υποκείμενα των δεδομένων δημοσιεύουν στην ηλεκτρονική μας παρουσία ή μας στείλουν ένα μήνυμα.

πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε πρόσθετα *plugins* τρίτων στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις προσθήκες για να πείτε στις επαφές σας αν σας αρέσουν οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας, για να τραβήξετε την προσοχή τους σε ορισμένα περιεχόμενα ή να μοιραστείτε περιεχόμενο μαζί τους. Οι προσθήκες αναγνωρίζονται ως προσθήκες τρίτου μέρους από το λογότυπο του συγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών τρίτου μέρους. Εάν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε αυτούς τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Εάν χρησιμοποιείτε επιπλέον τις υπηρεσίες ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών ως «χρήστη» ενός τέτοιου παρόχου υπηρεσιών, τα δεδομένα σας ενδέχεται να εκχωρηθούν στον αντίστοιχο λογαριασμό χρήστη σας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται ενδεχομένως να μεταδοθούν σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών, ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ενός τέτοιου παρόχου υπηρεσιών και ακόμη και αν δεν κάνετε κλικ σε κανένα πρόσθετο στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, έχουμε εφαρμόσει μια λύση δύο κλικ: από προεπιλογή, όλα τα πρόσθετα απενεργοποιούνται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Οποιοδήποτε πρόσθετο θα ενεργοποιηθεί μόνο εάν κάνετε κλικ σε αυτό ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Εάν αποφασίσετε να κάνετε κλικ σε μια προσθήκη, θα ζητήσουμε την ακόλουθη συγκατάθεση:

"Δύο κλικ για καλύτερη προστασία δεδομένων: το κουμπί θα ενεργοποιηθεί μόνο εάν κάνετε κλικ σε αυτό. μόνο τότε θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Παρακαλώ σημειώστε: τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τρίτο μέρος μόλις ενεργοποιήσετε το κουμπί. "

Εάν τα δεδομένα σας μεταδίδονται χωρίς να συνδεθείτε ταυτόχρονα με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών, δεν θα υπάρχει δυνατότητα απευθείας εκχώρησης των δεδομένων σε εσάς προσωπικά, π.χ. μέσω της διεύθυνσης IP σας · Αυτό θα ήταν δυνατό μόνο εάν αποκτήθηκαν πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών στη σημείωση απορρήτου κάθε συγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών.

Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων βασίζεται στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το [gdpr = 6] Άρθρο 6 (1) (a) GDPR [/ gdpr].

Χρησιμοποιούμε τις προσθήκες των ακόλουθων παρόχων υπηρεσιών στον ιστότοπό μας:

υπηρεσίες βίντεο στον ιστότοπό μας

Μέσα στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας έχουμε ενσωματώσει βίντεο από τους παρόχους υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω. Παρόλο που αυτά τα βίντεο είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές των παρόχων βίντεο, θα μπορείτε να τα αναπαράγετε απευθείας στον ιστότοπό μας.

Όλα τα βίντεο έχουν ενσωματωθεί σε "βελτιωμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων". Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μεταδοθούν δεδομένα σχετικά με εσάς ως χρήστη του εν λόγω παροχέα βίντεο εάν δεν κάνετε πραγματικά αναπαραγωγή του βίντεο. Τα δεδομένα που αναφέρονται στις ακόλουθες υποπαραγράφους θα μεταδοθούν μόνο εάν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο. Δεν έχουμε κανέναν τρόπο να επηρεάσουμε τη μετάδοση τέτοιων δεδομένων.

Η νομική βάση για τη χρήση plug-ins παρέχεται από το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, διαβάστε τη σημείωση απορρήτου του συγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών:

  • Youtube (Google Inc.)
    1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA
    απόρρητο
    ασπίδα

Google reCAPTCHA

Με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας σύμφωνα με τους όρους του [gdpr = 6] Άρθρο 6 (1) (στ) GDPR [/ gdpr], επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε μια συγκεκριμένη λειτουργία που προσδιορίζει τα bots, π.χ. όποτε τα δεδομένα εισάγονται σε ηλεκτρονικές φόρμες · αυτή η υπηρεσία παρέχεται από την Google Inc. ({διεύθυνση}, στο εξής καλούμενη "Google") και ονομάζεται "reCAPTCHA".

Κάθε φορά που χρησιμοποιείται το reCAPTCHA, η διεύθυνση IP και τα περαιτέρω δεδομένα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των χρηστών σας θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται από την Google. Τα δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπο και μεταδίδονται στην Google θα συγχωνεύονται με άλλα δεδομένα Google μόνο εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας Google όταν χρησιμοποιείται το reCAPTCHA. Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων (ενδιαφερόμενα άτομα) δεν επιθυμούν τη συλλογή αυτών των δεδομένων, θα πρέπει να αποσυνδεθούν από τον Λογαριασμό τους Google πριν χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπό μας και τις λειτουργίες reCAPTCHA.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, καθώς και σχετικά με τις επιλογές ρύθμισης και τη δυνατότητα αντίρρησης στη χρήση ορισμένων δεδομένων, στην πολιτική απορρήτου της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) και στις ρυθμίσεις για την εμφάνιση διαφημίσεων από την Google ( https://adssettings.google.com/authenticated).

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των τρεχουσών διατάξεων προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (στο εξής καλούμενη "Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookie», δηλαδή αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του παρόντος ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που δημιουργεί ένα cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς θα μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αποθηκεύονται εκεί. Εάν η ανωνυμοποίηση IP είναι ενεργοποιημένη στον παρόντα ιστότοπο, οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις IP που προέρχονται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο θα περικοπεί από την Google πριν από τη μετάδοση. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα περικοπεί εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους του χειριστή του παρόντος ιστότοπου για να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, να συντάξετε αναφορές για δραστηριότητες ιστότοπου και να εκτελέσει περαιτέρω υπηρεσίες για τον χειριστή του ιστότοπου σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου.

Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε σχέση με το Google Analytics δεν θα συγχωνευτεί με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google.

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies, ενεργοποιώντας μια ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας για να το αποτρέψετε. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του παρόντος ιστότοπου στο σύνολό τους. Μπορείτε επιπλέον να αποτρέψετε την Google από τη συλλογή και την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) που δημιουργούνται από cookie και αναφέρονται στη χρήση του ιστότοπου από εσάς, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που μπορεί να ανακτηθεί μέσω του παρακάτω συνδέσμου: {link1 }

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics με τη συνάρτηση "_anonymizeIp()". Με τη βοήθεια αυτής της λειτουργίας, οι διευθύνσεις IP υποβάλλονται σε επεξεργασία σε περικομμένη μορφή ώστε να αποκλείεται η ανίχνευση διευθύνσεων IP σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Στο βαθμό που τα δεδομένα που συλλέγονται σε εσάς αναφέρονται προσωπικά σε εσάς, οποιαδήποτε τέτοια αναφορά αποτρέπεται αμέσως. Κατά συνέπεια, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται αμέσως.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τη χρήση του ιστότοπού μας. Τα στατιστικά στοιχεία που δημιουργούνται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας, παρέχοντας έτσι μια πιο ενδιαφέρουσα εμπειρία χρήστη. Η Google έχει επιλέξει την ασπίδα απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τυχόν εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics παρέχεται από το [gdpr = 6] Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR [/ gdpr]

Τυχόν προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν το πολύ 14 μήνες μετά τη συλλογή τους.

Πληροφορίες παρόχου υπηρεσιών τρίτων: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; Όροι χρήσης: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, σύνοψη των μέτρων προστασίας δεδομένων: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html και πολιτική απορρήτου: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy.

Περίοδος για την αποθήκευση των δεδομένων

Τηρούμε τις αρχές της μείωσης δεδομένων και της οικονομίας δεδομένων. Θα αποθηκεύσουμε προσωπικά δεδομένα για περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα. θα σταματήσουμε επίσης να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόλις αποσύρετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Μόλις παύσει να ισχύει ο συγκεκριμένος σκοπός και / ή όποτε ασκείτε οποιοδήποτε από τα σχετικά δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο δεδομένων, τα εν λόγω δεδομένα θα καταστούν μη διαθέσιμα, ανώνυμα και / ή θα διαγραφούν σύμφωνα με τους κανόνες και τις νομοθετικές διατάξεις.

Δικαιώματα ενός υποκειμένου δεδομένων (ενδιαφερόμενο άτομο)

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Εάν δεν συμφωνείτε πλέον με την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν γίνει εσφαλμένα, αφού σας δοθούν οδηγίες, θα κανονίσουμε τη διαγραφή ή τη μη διαθεσιμότητα των δεδομένων σας ή θα πραγματοποιήσουμε τα απαραίτητα διορθώσεις, ανάλογα με την περίπτωση (και εφόσον αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). Το ίδιο ισχύει εάν απαιτείτε από εμάς να κάνουμε περιορισμένη χρήση συγκεκριμένων δεδομένων στο μέλλον.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με τα ακόλουθα μέσα εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να σας παρέχονται πληροφορίες ή θέλετε να διορθώσετε τα δεδομένα, να καταστήσετε μη διαθέσιμα, να διαγράψετε ή να διαβιβάσετε σε άλλη εταιρεία ή να αντιταχθείτε στη χρήση δεδομένων :

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, countries

Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας σε αντίρρηση, δηλώστε τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τον τρόπο με τον οποίο τα έχουμε επεξεργαστεί προηγουμένως. Εάν υποβάλετε μια δικαιολογημένη ένσταση, θα ελέγξουμε πρώτα τις πραγματικές περιστάσεις. Στη συνέχεια είτε θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είτε θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία ή, εναλλακτικά, θα σας ενημερώσουμε για τους επιτακτικούς λόγους που απαιτούν ιδιαίτερη προστασία, σύμφωνα με τους οποίους θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Μόλις μας ενημερώσετε για τέτοια ανάληψη, η ανάκληση θα επηρεάσει το παραδεκτό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

ενημέρωση