Andmekaitsepoliitika

Tere tulemast ja suur tänu, et kasutate meie veebilehte! Peame väga oluliseks meie külastajate ja kasutajate isikuandmete kaitset. Seetõttu soovime teid teavitada isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise liigist ja ulatusest seoses meie veebisaidi ja sellega seotud funktsioonide, tegevuste ja sisuga, samuti meie sotsiaalvõrgustike välislehtede (edaspidi terviklikult "pakkumine") kasutamisega.

Vastutav asutus

Vastutav organ, kes vastutab andmete töötlemise eest sellel veebisaidil, on:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Saksamaa

Kontaktandmeid, mis on avaldatud meie veebisaidi õigusliku teate esitamise kohustuse raames, ei tohi kolmandad osapooled kasutada meile teabe ja reklaami saatmiseks, välja arvatud juhul, kui oleme selgesõnaliselt taotlenud, et meile saadetakse sellist teavet ja reklaami. Jätame endale õiguse võtta tarvitusele õiguslikke meetmeid, kui saame soovimatut reklaamteavet (nt rämpsposti).

Kuna me ei ole kohustatud määrama ettevõtte andmekaitseametnikku vastavalt GDPR artiklile 37, ei ole meil konkreetset andmekaitseametnikku, kelle kontaktandmeid saaks siin avaldada. Sellegipoolest täidame kõiki andmetöötlusega seotud kohustusi suurima professionaalse hoolsusega.

Isikuandmete kogumine ja säilitamine

Üldine teave andmetöötluse kohta

Isikuandmed on teave, mille abil saab isikut tuvastada või temaga ühendust võtta, nt nimi, aadress, e-posti aadressid jne.

Selles tähenduses on üldiselt võimalik meie pakkumist kasutada ilma isikuandmeid esitamata. See tähendab, et me ei saa oma kasutajaid tavaliselt salvestatud andmete alusel tuvastada ega nendega ühendust võtta.

Lisaks meie pakkumise puhtalt informatiivsele kasutamisele pakume ka mitmesuguseid muid teenuseid, mida saate huvi korral kasutada. Selleks peate tavaliselt esitama täiendavaid isikuandmeid, mida me kasutame vastava teenuse osutamiseks ja mille suhtes kohaldatakse eespool nimetatud andmetöötluspõhimõtteid.

Mõnikord kasutame teie andmete töötlemiseks väliseid teenusepakkujaid. Valime ja tellime oma teenusepakkujad hoolikalt; nad alluvad meie juhistele ja neid jälgitakse korrapäraselt. Kui me kasutame oma pakkumise üksikute funktsioonide jaoks tellitud teenusepakkujaid või soovime kasutada teie andmeid reklaami eesmärgil, teavitame teid allpool üksikasjalikult vastavatest protsessidest. Seejuures nimetame ka säilitamisperioodi kindlaksmääratud kriteeriumid.

Lisaks võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui pakume koos partneritega kampaaniaid, loosimisi, lepinguid või sarnaseid teenuseid. Lisateavet selle kohta saate oma isikuandmete esitamisel või allpool toodud pakkumise kirjelduses.

Andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja selle eesmärgi saavutamiseks, milleks need koguti.

Töötlemise eesmärk

Nende andmete säilitamine ja töötlemine on vajalik pakkumise funktsionaalsuse tagamiseks, näiteks veebipakkumise esitamiseks ja meiega ühenduse võtmise võimaldamiseks. Need aitavad meil optimeerida pakkumist ja tagada meie infotehnoloogiasüsteemide turvalisust.

Kontakt

Kui võtate meiega ühendust e-posti või kontaktvormi kaudu, töödeldakse teie andmeid (nimi ja kontaktandmed, kui need on esitatud) ja teie sõnumit üksnes teie päringu töötlemiseks ja käsitlemiseks. Vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile b või GDPR artikli 6 lõike 1 punktile f töötleme seda tüüpi andmeid teie päringu käsitlemise eesmärgil. Niipea kui teie päring on täielikult töödeldud, teie andmed kustutatakse. Teie andmed kustutatakse, kui asjaolud näitavad, et kõnealune küsimus on lõplikult lahendatud ja andmete kustutamist ei takista ükski seadusest tulenev andmete säilitamise kohustus.

Andmete töötlemine meie veebisaidi külastamisel

Kui kasutate veebisaiti üksnes informatiivselt, st kui te ei registreeru ega edasta meile muul viisil teavet, protokollime ainult isikuandmed, mida teie brauser meie serverile edastab. Kui soovite meie veebilehte vaadata, kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et meie veebilehte teile näidata ning tagada selle stabiilsus ja turvalisus. Andmete töötlemise õiguslik alus on GDPR art. 6 lg 1 p. 1 lit. f[/gdpr].

Kogutakse järgmisi andmeid: IP-aadress (anonüümselt), taotluse kuupäev ja kellaaeg, ajavööndi erinevus Greenwichi ajast (GMT), taotluse sisu (konkreetne lehekülg), juurdepääsustaatus/HTTP staatuskood, edastatud andmete hulk, veebisait, millelt taotlus pärineb, brauser, operatsioonisüsteem ja selle kasutajaliides ning brauseritarkvara keel ja versioon.

Kui andmed salvestatakse logifailidesse, kustutatakse kogutud andmed hiljemalt seitsme päeva pärast. Säilitamine pärast seda ajavahemikku on võimalik. Sellisel juhul kustutatakse või võõrandatakse kasutajate IP-aadressid, nii et kasutajat ei ole enam võimalik seostada nende andmetega.

Küpsised

Küpsised on väikesed failid, mille külastatav veebisait paigutab kasutaja arvutisse brauseri kaudu, et anda serverile hiljem teavet kasutaja kohta. See veebisait kasutab kahte järgmist tüüpi küpsiseid, mille ulatust ja toimimist selgitatakse allpool.

  • Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt, kui sulgete oma brauseri. Seda tüüpi küpsiste hulka kuuluvad eelkõige nn seansiküpsised. Seansiküpsised salvestavad nn "seansi ID", mille abil saab teie brauseri erinevaid päringuid omistada ühisele seansile. See võimaldab meie serveril teie arvuti ära tunda, kui pöördute tagasi meie veebisaidile. Seansiküpsised kustutatakse kohe, kui logite välja või sulgete oma brauseri.
  • Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemiku möödumist; see ajavahemik võib sõltuvalt küpsise tüübist erineda. Küpsised saate oma brauseri turvasätetest igal ajal kustutada.

Samuti saate oma brauseri seaded vastavalt oma soovidele seadistada; võite näiteks keelduda kolmandate osapoolte küpsiste või üldse küpsiste vastuvõtmisest. Pange tähele, et sellisel juhul ei pruugi teil olla võimalik kasutada käesoleva veebisaidi teatavaid funktsioone.

Kohalolek sotsiaalmeedias

Me oleme sotsiaalsetes võrgustikes ja platvormidel esindatud, et suhelda kõigi nendes võrgustikes ja platvormidel tegutsevate isikute, kasutajate ja huvitatud isikutega ning anda neile teavet meie enda tegevuse kohta. Kui te kasutate mõnda neist võrgustikest või platvormidest, kehtivad vastava teenusepakkuja äritingimused ja andmetöötluspõhimõtted.

Kui meie andmekaitsedeklaratsioonis ei ole sätestatud teisiti, töötleme nende isikute andmeid, kes suhtlevad meiega sotsiaalvõrgustikes ja -platvormidel, nt teevad meile postitusi sotsiaalmeedias või saadavad meile sõnumeid.

Sotsiaalsed pluginad

Me kasutame oma veebisaitidel kolmanda osapoole pluginaid. Need võimaldavad teil teavitada oma kontakte sellest, kas teile meeldib meie veebisait ning osutada sisule või jagada sisu. Pluginad on tähistatud vastava kolmanda osapoole pakkuja logoga. Kui külastate meie veebisaiti, edastatakse teie andmed vastavale kolmanda osapoole teenusepakkujale. Kui te olete ka kolmanda osapoole teenusepakkuja kasutaja, saab need andmed omistada teenusepakkuja juures loodud vastavale kasutajakontole. Nende andmete edastamine kolmanda osapoole teenusepakkujale võib toimuda ka siis, kui te ei ole kolmanda osapoole teenusepakkuja kasutajaks registreeritud ja ei klõpsa meie lehekülgedel olevale pluginale. Siiski oleme rakendanud kahe kliki lahenduse, nii et plugin on vaikimisi deaktiveeritud, kui külastate meie veebisaiti. Ainult pluginale klõpsates aktiveerite pluginad meie lehekülgedel. Selleks taotleme järgmist nõusolekut:

"Kaks klõpsu parema andmekaitse tagamiseks: nupp aktiveerub ainult siis, kui klõpsate sellele; alles siis saate seda kasutada. Pange tähele: teie andmed edastatakse kolmandale osapoolele kohe, kui te aktiveerite nupu."

Kui teie andmed edastatakse ilma, et te oleksite samaaegselt sisse logitud kolmanda osapoole teenusepakkuja juures, ei ole võimalik andmeid teiega isiklikult seostada, näiteks teie IP-aadressi kaudu; see oleks võimalik ainult siis, kui saadakse teavet teie internetiteenuse pakkujalt. Täiendavat teavet kolmanda osapoole teenusepakkujate poolt teostatava andmetöötluse eesmärgi ja ulatuse kohta leiate iga konkreetse teenusepakkuja andmekaitsedeklaratsioonist.

Selliste andmete töötlemine põhineb teie eelneval nõusolekul vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a.

Kasutame oma veebisaidil järgmiste teenusepakkujate pluginaid:

Videopakkumised meie kodulehel

Oleme oma veebipakkumisse integreerinud järgmiste pakkujate videod, mis on salvestatud vastava videopakkuja serverisse ja mida saab mängida otse meie veebisaidilt.

Need kõik on integreeritud "laiendatud andmekaitserežiimi", st kui te ei mängi videoid, ei edastata mingeid andmeid teie kui vastava videopakkuja kasutaja kohta. Ainult siis, kui te mängite videoid, edastatakse järgmistes lõikudes nimetatud andmeid. Me ei saa seda andmeedastust mõjutada.

Pluginate kasutamise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f.

Lisateabe saamiseks lugege vastava teenusepakkuja andmekaitsepoliitikat:

Google reCAPTCHA

Tuginedes meie õigustatud huvidele vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile f, on meil lubatud kasutada konkreetset funktsiooni, mis tuvastab robotid, nt kui andmeid sisestatakse veebivormidesse; seda teenust pakub Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, edaspidi "Google") ja seda nimetatakse "reCAPTCHA".

Iga kord, kui reCAPTCHA-t kasutatakse, kogub ja salvestab Google teie IP-aadressi ja muid andmeid teie kasutajakäitumise kohta. Veebisaidil kogutud ja Google'ile edastatud andmed liidetakse teiste Google'i andmetega ainult siis, kui olete reCAPTCHA kasutamise ajal oma Google'i kontole sisse logitud. Kui andmesubjektid (asjaomased isikud) ei soovi, et selliseid andmeid kogutakse, peaksid nad enne meie veebisaidi ja reCAPTCHA funktsioonide kasutamist oma Google'i kontolt välja logima.

Täiendavat teavet andmete kasutamise kohta Google'i poolt ning seadistamisvõimaluste ja teatud andmete kasutamise keelamise võimaluse kohta leiate Google'i andmekaitsedeklaratsioonist (https://policies.google.com/technologies/ads) ja Google'i reklaami kuvamise seadetest (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google'i kehtivaid andmekaitsesätteid saab alla laadida aadressilt https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics

See veebisait kasutab Google Analytics'i, Google Inc ("Google") pakutavat veebianalüüsi teenust. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, mis aitavad veebilehel analüüsida, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad. Küpsise poolt genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google'i USAs asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Juhul, kui sellel veebisaidil on aktiveeritud IP-aadressi anonümiseerimine, kärbib Google teie IP-aadressi eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google'i USA-s asuvasse serverisse ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet käesoleva veebisaidi operaatori nimel, et hinnata teie veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda veebisaidi operaatorile muid veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid.

Teie brauseri poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega.

Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseris vastavad seaded, kuid arvestage palun, et kui te seda teete, ei pruugi teil olla võimalik kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone. Samuti saate takistada küpsiste poolt genereeritud ja veebisaidi kasutamisega seotud andmete (sealhulgas teie IP-aadressi) kogumist Google'ile ja nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides veebilehitseja pistikprogrammi, mis on saadaval järgmisel lingil: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

See veebileht kasutab Google Analytics'i laiendiga "_anonymizeIp()". See tähendab, et IP-aadresse töödeldakse lühendatud kujul, mis tähendab, et isiklikud viited on välistatud. Kui teie kohta kogutud andmed on seotud mõne isikuga, siis välistatakse see kohe ja isikuandmed kustutatakse kohe.

Kasutame Google Analytics'i, et analüüsida ja regulaarselt parandada meie veebisaidi kasutamist. Saadud statistika võimaldab meil parandada meie pakkumist ja muuta see teile kui kasutajale huvitavamaks. Erandjuhtudel, kui isikuandmeid edastatakse USAsse, on Google allutanud end ELi-USA andmekaitsesüsteemile: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analyticsi kasutamise õiguslik alus on sätestatud GDPR artikli 6 lõike 1 punktis f.

Kõik isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks hiljemalt 14 kuud pärast nende kogumist.

Kolmanda osapoole teenusepakkuja andmed: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Kasutustingimused: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, andmekaitsepoliitika ülevaade: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html ja andmekaitsedeklaratsioon: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Lisateavet andmekaitse kohta leiate aadressilt: https://policies.google.com/privacy.

Andmete säilitamisperiood

Me järgime andmete säästmise ja andmete vältimise põhimõtteid. Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui need on vajalikud nende töötlemise eesmärgil või nii kaua, kui teie antud nõusolek on teie poolt tagasi võetud. Kui vastav eesmärk kaotab kehtivuse ja/või asjaomane andmesubjekt kasutab oma õigust, blokeeritakse, anonümiseeritakse ja/või kustutatakse vastavad andmed korrapäraselt vastavalt seadusesätetele.

Andmesubjektide õigused

Kasutage oma õigusi

Kui te ei ole enam nõus oma isikuandmete säilitamisega või kui need andmed on muutunud ebaõigeks, korraldame teie andmete kustutamise või blokeerimise või teeme vajalikud parandused (niivõrd kui see on kohaldatava õiguse kohaselt võimalik) vastava korralduse alusel. Sama kehtib ka juhul, kui me töötleme andmeid tulevikus ainult piiratud viisil.

Palun võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega, kui soovite saada teavet, parandada, blokeerida, vaidlustada või kustutada andmeid või kui soovite, et teie andmed edastataks teisele ettevõttele:

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, countries

Vastuväite esitamisel palume teil selgitada, miks me ei tohiks teie isikuandmeid nii töödelda, nagu me oleme teinud. Teie põhjendatud vastuväite korral vaatame juhtumi läbi ja kas lõpetame andmetöötlusevõi kohandame seda või näitame teile meie kaalukaid kaitset väärivaid põhjusi, mille alusel jätkame töötlemist.

Kui olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta, nii et tagasivõtmine jõustub tulevikus. Selline tagasivõtmine mõjutab teie isikuandmete töötlemise lubatavust pärast seda, kui olete seda meile väljendanud.

Viimane muudatus: 15. detsember 2019