EACH - Ścieżki wczesnego dzieciństwa i zrównoważonego obywatelstwa w erze cyfrowej

O projekcie

Transformacja cyfrowa postępuje szybko i zmienia krajobraz edukacji. Projekt EACH oferuje innowacyjne i skuteczne metody pielęgnowania i rozwijania przekrojowych kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności cyfrowych w przedszkolach, utrzymując doskonałość praktyk dydaktycznych na rzecz zrównoważonego społeczeństwa.

Koncentrując się na kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem i kryzysem klimatycznym oraz korzystając z metod wspólnego budowania wiedzy, projekt ma na celu wspieranie krytycznego myślenia, umiejętności społecznych i metakognitywnych, aby przyczyniać się do tego, że transformacja cyfrowa zwiększy sprawiedliwość i równość w globalnym świecie społecznym.

Materiały i metody dydaktyczne (wytworzone w trakcie projektu) będą obejmowały: internetowe wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, działania oraz portfolio potencjalnych planów działań, zawierające gotowe formy pracy dla przedszkoli, a także strategię samooceny w celu wzmocnienia ciągłej nauki poprzez praktykę i doświadczenie.

Nauczyciele przedszkoli, rodzice i inni pedagodzy będą mogli korzystać z tych bezpłatnych materiałów i stosować je w celu rozwijania humanistycznej, opartej na współpracy i świadomej postawy już od wczesnych etapów życia dzieci, zapewniając, że transformacja cyfrowa wzmocni inteligentną ludzką sprawczość.

Wszystkie materiały będą dostępne w języku angielskim, włoskim, polskim i portugalskim, a do końca 2026 r. będą w pełni dostępne w Internecie.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Organizacje partnerskie

Wsparcie zapewnią następujący partnerzy stowarzyszeni: