Zgodnje otroštvo in poti v trajnostno državljanstvo v digitalni dobi

O projektu

Digitalna preobrazba se odvija bliskovito in preoblikuje tudi izobraževalno pokrajino. Projekt EACH si prizadeva ponuditi učinkovite pristope za negovanje in razvijanje transverzalnih ključnih kompetenc na področju digitalnih spretnosti v vrtcih.

Projekt se osredotoča na vprašanja trajnosti in podnebne krize, obenem pa uporablja pristope, ki temeljijo na sodelovanju pri oblikovanju znanja. Namenjen je spodbujanju kritičnega razmišljanja, socialnih veščin in metakognitivnih spretnosti, saj želimo na ta način prispevati k cilju, da bi digitalna preobrazba povečala pravičnost in enakost v globalnem družbenem svetu.

Pedagoško gradivo bo vključevalo spletne smernice, dobre prakse in portfelj dejavnosti, ki jih bodo vzgojitelji in vzgojiteljice lahko neposredno uporabili v vrtcu. Prav tako bo na voljo strategija samoocenjevanja za krepitev pedagoške prakse in spodbujanje vseživljenjskega učenja.

Vzgojitelji in vzgojiteljice v vrtcih, starši in drugi pedagogi bodo lahko uporabljali in prilagajali ta brezplačna gradiva za spodbujanje skrbnega, sodelovalnega in zavestnega odnosa že v zgodnjih fazah otrokovega življenja, s ciljem, da skozi digitalno preobrazbo krepimo inteligentno človeško delovanje.

Vsa gradiva bodo na voljo v angleškem, italijanskem, poljskem in portugalskem jeziku, do konca leta 2026 pa bodo v celoti dostopna na spletu.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Projektni partnerji

Podporo bodo zagotavljali naslednji pridruženi partnerji: