SEL: Poticanje socijalnog i emocionalnog učenja u dječjim vrtićima

O ovom projektu

Živimo u svijetu koji se sve brže mijenja i prihvaća različitosti. Socijalne i emocionalne vještine ključan su faktor koji određuje koliko se dobro ljudi prilagođavaju okolini kako bi mogli živjeti ispunjen život. Zato te vještine djeca trebaju učiti od najranije dobi.

Projekt EduSkills+ SEL želi razviti lako dostupne, provjerene i besplatne materijale za odgojitelje u vrtićima na temu socijalnog i emocionalnog učenja (SEL). Cilj je pridonijeti kvalitetnijem ranom obrazovanju koje je usmjereno na holistički pristup djeci i potiče njihov razvoj na osobnom, zdravstvenom i akademskom planu.

Materijali će sadržavati online smjernice za odgojitelje u vrtićima i planove aktivnosti, kao i gotove materijale za socijalno i emocionalno učenje u vrtiću, s naglaskom na teme aktivnosti na otvorenom i ranog medijskog obrazovanja. Materijali će sadržavati i informacije o SEL-u za roditelje.

Svi materijali bit će dostupni na hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom i slovenskom jeziku te objavljeni na internetu 2026 godine.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Partnerske organizacije