SEL: Spodbujanje socialnega in čustvenega učenja v vrtcih

O projektu

Naš svet se vse hitreje spreminja in postaja vse bolj raznolik. Socialne in čustvene veščine so ključni dejavnik, ki določa, kako dobro se ljudje prilagodijo svojemu okolju, kar jim pomaga živeti izpolnjeno življenje. Zato se morajo otroci teh veščin učiti že od najzgodnejšega otroštva.

Namen projekta EduSkills+ SEL je razviti dostopno, preizkušeno in brezplačno gradivo za vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih na temo socialnega in čustvenega učenja (SEL). Projekt bo prispeval h kakovostnejši predšolski vzgoji, ki se osredotoča na celostni pristop k otroku in spodbuja njegov razvoj na osebnem, zdravstvenem in šolskem področju.

Gradivo za socialno in čustveno učenje v vrtcu bo vključevalo spletne smernice za vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih ter načrte dejavnosti in gradiva, pripravljena za neposredno uporabo. Poudarek bo na temah, povezanih z dejavnostmi na prostem in zgodnjo medijsko vzgojo. Gradivo bo vključevalo tudi informacije za starše.

Vse gradivo bo na voljo na spletu leta 2026 in sicer v hrvaškem, angleškem, nemškem, italijanskem in slovenskem jeziku.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Projektni partnerji